Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE I MARINSKU GEOLOGIJU

Predstojnica Zavoda: Dr.sc. Nikolina Ilijanić

Tel: +385 1 6160 744
E-mail: nilijanic@hgi-cgs.hr

Tajnica Zavoda: Mirela Žic

Tel: +385 1 6160 744
E-mail: mzic@hgi-cgs.hr

 

Zavod za mineralne sirovine provodi istraživanja mineralnih sirovina (s gospodarskog i znanstvenog stajališta), geokemijska istraživanja okoliša, paleolimnološka istraživanja, istraživanja siga i geološka istraživanja podmorja (marinske geologije). Djelatnici istražuju:

  • Geološka potencijalnost mineralnih resursa u RH te karakteristike postojećih i potencijalnih ležišta mineralnih sirovina u RH, sistematizacija baze podataka mineralnih sirovina u RH;
  • Geokemijska svojstva tala, krških polja, jezerskih i plitkomorskih sedimenata, siga, te paleookolišne i paleoklimatske promjene tijekom kvartara u terestičkim (jezera, tresetišta), morskim okolišima i sigama;
  • Geološka istraživanja podmorja, promjene morske razine i migracije obalne linije, transgresije mora tijekom kvartara.

Više..

Istraživanja se provode terenskim i laboratorijskim istraživanjima. Terenska oprema obuhvaća opremu za uzorkovanje neporemećenog slijeda rastresitih sedimenata i tala, sklopivu platformu, panoramski i višesnopni dubinomjer te gumenjake i motore.

Više..

Zavod za mineralne sirovine trenutno broji 14 zaposlenika.

hr
Skip to content