Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Hrvatski geološki institut obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu www.hgi-cgs.hr .

Stupanj usklađenosti

Ova mrežna lokacija je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Mrežna stranica www.hgi-cgs.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:

  1. Većina dokumenata u .pdf obliku  nije čitljiva čitačima ekrana jer su ponuđeni u preslikanom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati.
  2. Dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst).
  3. .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje te dio priloženih slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst).
  4. Dio poveznica vezan je za vanjske poveznice koje nisu usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19).
  5. Glavni izbornik se otvara prelaskom preko teksta.

 

Podizanje razine pristupačnosti

Hrvatski geološki institut nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.

Unatoč naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj stranici www.hgi-cgs.hr učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica nepronalaska ili trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.

U daljnjoj nadogradnji mrežne stranice www.hgi-cgs.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena je na temelju redizajnirane stranice Hrvatskog geološkog instituta koja je puštena u javnost 28. listopada 2020.godine temeljem samoprocjene koju je proveo Hrvatski geološki institut te uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Hrvatskom geološkom institutu možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti:

Telefonom na broj: +385 1 6160 888

Elektroničkom poštom: ured@hgi-cgs.hr

Poštom na adresu: Hrvatski geološki institut, Sachsova 2, 10 000 Zagreb

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Kontakt:

Povjerenik za informiranje

Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb

Telefon: 01 4609 041

Fax: 01 4609 096

E-mail: ppi@pristupinfo.hr

www.pristupinfo.hr

hr
Skip to content