Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

DALJINSKA ISTRAŽIVANJA

Daljinska istraživanja bespilotnim letjelicama

Bespilotne letjelice su nabavljene prije nekoliko godina u Zavodu za hidrogeologiju i inženjersku geologiju. Koriste se letjelice fixed wing tipa koje omogućavaju snimanje velikih površina, ali i multirotor tip koji omogućava snimanje na malim udaljenostima i morfološki zahtjevnijim lokacijama. Za oba tipa bespilotnih letjelica su na raspolaganju klasične (RGB) kamere i termalne kamere. Dobivene fotografije se koriste pretežno za izradu 3D modela fotogrametrijskim metodama, ali i druge proizvode (ortofoto karte, radiometrijske karte…). Neki od primjera primjene bespilotnih letjelica su:

  • Determinacija iznosa denudacije na ogolinama središnje Istre (Slika 1)
  • Snimanje klizišta (Slika 2)
  • Snimanje diskontinuiteta u stijenskoj masi (Slika 3)
  • Detekcija istjecanja slatke vode u moru (Slika 4)

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

hr
Skip to content