Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

USTROJ

UPRAVNO VIJEĆE

dr.sc. Dragan Krasić, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (predsjednik)

prof.dr.sc. Vlasta Ćosović, Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu (zamjenica predsjednika)

Akademik Goran Durn,  Rudarsko geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dr.sc. Staša Borović, viša znastvena suradnica,  Hrvatski geološki institut

dr.sc. Damir Palenik, stručni suradnik, Hrvatski geološki institut

RAVNATELJ

dr.sc. Slobodan Miko, znanstveni savjetnik

ZNANSTVENO VIJEĆE INSTITUTA

dr.sc. Staša Borović, viša znanstvena suradnica (predsjednica)

dr.sc. Marija Horvat, viša znanstvena suradnica (zamjenica predsjednice)

ZAVODI INSTITUTA

Zavod  za geologiju (predstojnica dr.sc. Anita Grizelj)

Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju (predstojnik dr.sc. Josip Terzić)

Zavod za mineralne sirovine  (predstojnica dr.sc. Nikolina Ilijanić)

Službenik za pristup informacijama i Službenik za zaštitu osobnih podataka

Meri Marić, mag.iur, mmaric@hgi-cgs.hr

 

 

Pravni, kadrovski, administrativni i opći poslovi

Meri Marić, mag.iur,

Suzana Vitas, ured@hgi-cgs.hr

Knjižnica Instituta

Tea Fluksi, knjižničar, tfluksi@hgi-cgs.hr

 

Arhivska građa Instituta

Jasminka Martinjak, jmartinjak@hgi-cgs.hr

 

Računovodstvo i financije

Božica Habek, bhabek@hgi-cgs.hr

Đurđica Kraljević, dkraljevic@hgi-cgs.hr

Tanja Funtek, tfuntek@hgi-cgs.hr

Kristijan Cvetko, kcvetko@hgi-cgs.hr

Računalna podrška

Ivan Sokač, isokac@hgi-cgs.hr

Igor Butorac, ibutorac@hgi-cgs.hr

Kristjan Colussi, kcolussi@hgi-cgs.hr

Mrežne stranice

Jasminka Martinjak, jmartinjak@hgi-cgs.hr

hr
Skip to content