Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

AKTUALNO

Upoznajte geologiju Hrvatske.
Koja je stijena ispod vas? Nalaze li se u blizini rasjedi, fosili, rudnici, kamenolomi, geološki spomenici?
Saznajte odgovore na vaša pitanja u okviru  besplatne aplikacije – GeoCro!
Objavljen jedinstveni registar mineralnih sirovina IJI Europe

Znanstvenici iz Hrvatskog geološkog instituta sudjelovali u izradi nove pan-Europske geološke karte migracije obale u sklopu EMODnet projekta

Objavljen je prvi multidisciplinarni znanstveni rad o potresima u Petrinji

Destructive M6.2 Petrinja Earthquake (Croatia) in 2020—Preliminary Multidisciplinary Research

 

Urušavanje tla u Mečenčanima

Izvješće s podatcima do kraja siječnja, 2021.

 

Nakon razornog potresa u Petrinji 29. prosinca 2020. kao posljedica potresa u široj okolici pojavio se niz površinskih manifestacija (pukotine, rupe, urušavanja, izbijanje mulja/vode, itd.). Ukoliko želite prijaviti neku od manifestacija potresa, prijavite lokaciju uz fotografiju na ured@hgi-cgs.hr .

Priopćenje za medije – Izvješće Hrvatskog geološkog instituta o potresima

Press release of the Croatian Geological Survey (HGI-CGS) on Petrinja earthquakes

 

Potres u Petrinji – preliminarno izvješće

Potresi na zagrebačkom području

Aktivnosti provedene u sklopu Geotwinnovog radnog paketa 2.2

Održan 1. sastanak s predstavnicima Grada Kutine 

dr.sc. Slobodan Miko

Dr. sc. Slobodan Miko drugi put izabran za ravnatelja Hrvatskog geološkog instituta

HyTheC logo

Inicijalna radionica projekta HyTheC

Knjižnica

U sastavu Instituta djeluje Knjižnica Hrvatskog geološkog instituta koja je namijenjena prvenstveno zaposlenicima, ali neke su usluge dostupne i vanjskim korisnicima.

Fond stručne dokumentacije

Fond stručne dokumentacije Hrvatskog geološkog instituta pohranjuje geološku dokumentaciju vezanu uz djelatnost Instituta i njegovih pravnih prethodnika, a najstarija datira još iz prve polovine 19. stoljeća.

Najnoviji objavljeni radovi

Middle Triassic high-K calc-alkaline effusive and pyroclastic rocks from the Zagorje-Mid-Transdanubian Zone (Mt. Kuna Gora; NW Croatia): mineralogy, petrology, geochemistry and tectonomagmatic affinity
Geologia Croatica logo
Destructive M6.2 Petrinja Earthquake (Croatia) in 2020—Preliminary Multidisciplinary Research
Geologia Croatica logo
Tidal deposits in the Early Miocene Central Paratethys: the Vučji Jarek and Čemernica members of the Macelj formation (NW Croatia)
Geologia Croatica logo
Active tectonics in the Kvarner region (External Dinarides, Croatia) – an alternative approach based on focused geological mapping, 3D seismological and shallow seismic imaging data
Frontiers naslovnica
Paleoenvironmental changes and vegetation of the Transylvanian Basin in the early stages of Lake Pannon (late Miocene, Tortonian)
Geosciences logo
Salt pans as a new archaeological sea-level proxy: A test case from Dalmatia, Croatia
Geosciences logo
Sarmatian biostratigraphy of a marginal sea in northern Croatia based on calcareous nannofossils

Science logo
Geomorphology of Canyon Outlets in Zrmanja River Estuary and Its Effect on the Holocene Flooding of Semi-enclosed Basins (the Novigrad and Karin Seas, Eastern Adriatic)
Geosciences logo
Correlation of upper Miocene-Pliocene Lake Pannon deposits across the Drava Basin, Croatia and Hungary
Geosciences logo
Paleoecological and sedimentological characterisation of Middle Miocene sediments from the Hrvatska Kostajnica area (Croatia)
Geosciences logo

PORTALI I APLIKACIJE

mobilna aplikacija

Klizišta u Hrvatskoj

Prijava klizašta

Osnovna geološka karta Republike Hrvatske 1:300 000 (WMS)

OBAVIJESTI

Mihovil Brlek – The link between central Dalmatian karst bauxites and Miocene Climatic Optimum

07.04.2021., 13:00h

Poziv na 54. sjednicu Znanstvenog vijeća Hrvatskog geološkog instituta.

 

 

 

12. 04. 2021., 09:30h

Poziv na 5. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatskog geološkog instituta.

 

 

 

01. 04. 2021., 09:00h

Poziv na usmeno testiranje za radno mjesto: stručni savjetnik/-ica

27. 11. 2020. 09:00 - 11:00h

Skip to content