Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

TEMELJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Paleontologija i stratigrafija

Paleontolozi Zavoda su specijalisti za mikrofosile (foraminifere, ostrakodi, vapnenačke alge, vapnenački i kremični fitoplankton, radiolarije, organski fitoplankton te spore i pelud) i makrofosile.

Informacije proizašle iz paleontoloških istraživanja koriste se za lokalne i regionalne korelacije naslaga, kao i za razumijevanje uvjeta taloženja, te pomažu u rješavanju problema utjecaja današnjih promjena na klimu i okoliše. Također su nazaobilazna u geološkom kartiranju, ali i istraživanjima ugljikovodika za potrebe naftnih kompanija.

Dictyomitra torquata

Thalassiphora balcanica, panon, Našice

Calcidiscus tropicus, Kostajnica

Sphenolithus abies, Kostajnica

Sagmatocythere sp., Gračanica, Bugojno

Orbulina universa, baden, Gornje Orešje

Favoporella (vapnenačka alga)

Coryphostoma digitalis

Slatkovodna donjomiocenska ostrakodna zajednica

Poaceae, baden, Ciprovac

Palinofacijes, Gaber, snimljeno u fluroscenciji

Campylodiscus clypeus, Vransko jezero

hr
Skip to content