Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

DALJINSKA ISTRAŽIVANJA

Geomatička istraživanja

Geomatika je definirana kao disciplina koja se odnosi na mjerenje, distribuciju, pohranu, obradu, analizu, vizualizaciju i prezentaciju prostornih podataka. Geomatička istraživanja uključuju napredne alate i tehnike koje se koriste u geodeziji, daljinskim istraživanjima, fotogrametriji, hidrografiji, kartografiji, geoinformacijskim sustavima (GIS), globalnom satelitskom navigacijskom sustavu (GPS,GLONASS,Galileo, Compass) te drugim povezanim geoznanostima. U svrhu geomatičkih istraživanja potrebno je posjedovati specijalističke vještine, znanja i razumijevanje kako bi se prikupili, prostorno modelirali i upravljali s podacima koji doprinose razvoju društva, znanosti, kvaliteti života, prirodnom baštinom i resursima na inovativan pristup.

GNSS bazna stanica

Erozija obalnog pojasa

Digitalni model visoke rezolucije

Oblak točaka zračnog laserskog skeniranja

Satelitska radarska interferometrija

hr
Skip to content