Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

TEMELJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Geološke karte

Geološka karta predstavlja grafički prikaz geološke građe (sastava, starosti i sklopa) terena na topografskoj podlozi.

Izrada geoloških karata koje je izvodio Hrvatski geološki institut od 1909. godine do danas može se tematski podijeliti u tri cjeline koje su u vremenskom kontinuitetu. To su Prijegledna geološka karta u mjerilu 1:75.000, koja je rađena do II. svjetskog rata, te nakon toga Osnovna geološka karta 1:100.000 do 1989. godine i Osnovna geološka karta 1:50.000 nakon toga.

Rad na karti zahtjeva interdisciplinarne i dobro osposobljene geološke ekipe, uvođenje novih znanstvenih metodologija istraživanja te suvremenu opremu. Izradom Osnovne geološke karte 1:100.000, Hrvatska je dobila temeljnu geološku kartu koja je neophodna kao osnova za daljnja istraživanja i planiranja u geološkim, hidrogeološkim, inženjerskogeološkim radovima, zatim u istraživanju i boljem iskorištavanjm mineralnih resursa, u prostornom planiranju, zaštiti okoliša, kao osnova kod izgradnje velikih građevinskih objekata i zahvata, u šumarstvu, poljoprivredi i drugim djelatnostima. Kronostratigrafska podjela, na kojoj se temeljila izrada Osnovne geološke karte 1:100.000, činila je kartu ograničenom i manjkavom u korelativnom smislu. To se odnosilo ponajprije na korelativnost s kartama susjednih zemalja, zatim u istraživanju ležišta mineralnih sirovina te u usporedbi s dubinskim podacima. Osim toga kronostratigrafska karta nije u cijelosti mogla odgovoriti na zahtjeve hidrogeoloških i inženjerskogeoloških istraživanja ili zahvata. Stoga se danas izrađuje Osnovna geološka karta 1:50.000 na litostratigrafskom principu koja zadovoljava sve te zahtjeve.

Prijegledna geološka karta u mjerilu 1:75.000

Osnovna geološka karta 1:100.000

Osnovna geološka karta 1:50.000

hr
Skip to content