Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA PODMORJA

Geološka istraživanja podmorja vezana su za marinska istraživanja i geološko kartiranje podmorja. Geološko kartiranje podmorja predstavlja početak sistematskog geološkog kartiranja morskog dna hrvatskog dijela Jadranskog mora. Planira se određivanja pilot područja na kojem bi se pokrenula razrada zajedničke metodologije zainteresiranih institucija za geološko kartiranje podmorja. Marinska istraživanja uključuju utvrđivanje geomorfologije obale i podmorja, promjene obalne linije, debljine kvartarnih sedimenata i izdizanja morske razine tijekom kvartara kombinirajući geofizička istraživanja (panoramski i višesnopni dubinomjer) i multidisciplinarna istraživanja jezgri sedimenata. Navedena istraživanja omogućuju rekonstrukciju kvartarnih okoliša, utvrđivanja lokalnih krivulja izdizanja mora, erozijskih procesa i porijekla materijala. Kartiranje podmorja provodi se kroz tri projekta EMODnet, LoLADRIA i QMAD .

Interpretirani geofizički profil snimljen geološkim dubinomjerom u području Novigradskog mora.

Geofizički profil snimljen u području Lošinjskog kanala s interpretiranim seizmičkim jedinicama.

hr
Skip to content