Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ISTRAŽIVANJA MINERALNIH SIROVINA

Djelatnici Instituta rade na kartama mineralnih sirovina i geološke potencijalnosti mineralnih sirovina Republike Hrvatske, te pružaju savjetovanje i informacije o prirodnom resursima u RH vezanim za mineralne sirovine u svrhu racionalnog i održivog gospodarskog upravljanja mineralnim sirovinama. Karte mineralnih sirovina izrađuju se na temelju litostratigrafskih podloga Osnovne geološke karte RH. Velika se važnost pridaje održivom upravljanju mineralnih sirovina i sistematizaciji baze podataka mineralnih sirovina u RH, na temelju izrade Rudarsko-geoloških studija pojedinih županija. Djelatnici utvrđuju potencijalnost mineralnih sirovina za područje RH te imaju veliku ulogu u provedbi strategije gospodarenja mineralnim sirovinama u RH. Djelatnici provode detaljna istraživanja ležišta nemetalnih mineralnih sirovina kao što su ležišta opekarskih glina, građevno-tehničkog kamena i sirovine za cementnu industriju na temelju izrade elaborata o rezervama mineralnih sirovina i ostalih studija. Znanstveni cilj je razviti modele određivanja najpovoljnijih područja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina te rješavanje postanka pojedinih tipova ležišta mineralnih sirovina. Uvode se daljinska istraživanja mineralnih sirovina koristeći satelitske snimke različitih spektara (termalne infracrvene multispektralne i hiperspektralne metode) u kombinaciji s radarskim (LIDAR) podacima, u svrhu preciznijeg geološkog kartiranja litologije i mineralogije u svrhu utvrđivanja mineralnih sirovina. Djelatnici su članovi povjerenstava za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina unutar sektora za rudarstvo pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, čime su upoznati s politikama i legislativom mineralnih sirovina, kao i prostornim planiranjem vezanim za mineralne sirovine. Hrvatski geološki institut, kao član organizacije udruženja Europskih geoloških službi, sudjelovao je u posljednjih 10 godina u velikom broju OBZOR2020 projekata iz područja istraživanja mineralnih sirovina (SARMA, SNAPSEE, Minerals4EU, MICA, GEO-CRADLE, ProSUM, FORAM, MINLAND), kojima je glavni cilj bio usklađivanje podataka o mineralnim sirovinama Europe. Projekt GeoERA (2018-2021) pokrenut je s ciljem realizacije njene “vizije prema Geološkom servisu za Europu˝ odnosno predstavlja ključni korak prema uspostavljanju zajedničke europske baze znanja i zajedničkom pružanju geoloških usluga za Europu. Geološka baza znanja europskim će dionicima pružit otvoren pristup objektivnim i cjelovitim podacima, informacijama, znanju i stručnosti o potpovršinskim resursima i njihovom održivom korištenju i gospodarenju. Hrvatski geološki institut i Sveučilište u Zagrebu članovi su konzorcija Europskog instituta za inovacije i tehnologiju u području mineralnih sirovina (EIT RawMaterials). Očekuje se značajno povlačenje sredstava u istraživanju i obrazovanju u području mineralnih sirovina u Hrvatskoj, što će uvelike doprinijeti razvoju istraživačke i znanstvene djelatnosti, promociji i poticanju istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, povećanoj produktivnosti s poticajnim radnim mjestima u dobrom radnom okruženju, unaprjeđenju trenutne radne snagu kako bi preuzeli nove radne odgovornosti te omogućilo zapošljavanje novih ljudi s pravim vještinama.

Primjer Karte mineralnih sirovina i geološke potencijalnosti (Sisačko-moslavačka županija).

hr
Skip to content