Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

MISIJA

Hrvatski geološki institut je jedina geološka znanstvenoistraživačka institucija koja provodi sustavna i standardizirana geološka istraživanja (geološko kartiranje, hidrogeološka, inženjerskogeološka i geokemijska istraživanja, definiranje potencijala mineralnih i geotermalnih resursa) i prikupljanje geoloških podataka na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske u području prirodnih i tehničkih znanosti.

Misija HGI-ja je stjecanje novog znanja i pozicioniranje kao vodećeg znanstvenog centra u području geologije i geološkog inženjerstva slijedeći međunarodno priznate istraživačke prakse i standarde te uvažavajući razvojne prioritete RH.

Svoju misiju HGI ostvaruje kroz:

  • temeljna i primijenjena znanstvena istraživanja
  • izradu geoloških karata s tumačima svih vrsta, namjena i mjerila s pripadajućim bazama podataka za teritorij Republike Hrvatske (kopno i podmorje)
  • vođenje Geološke službe kao javnog servisa za prikupljanje, valorizaciju, pohranu i distribuciju svih vrsta geoloških podataka gospodarstvu, lokalnoj i državnoj upravi, znanstvenoj zajednici i javnosti
  • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima
  • suradnju s državnom i lokalnom upravom, javnim poduzećima i gospodarskim subjektima
  • diseminaciju znanja i edukaciju.

hr
Skip to content