Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

HIDROGEOLOŠKA I INŽENJERSKO GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Hidrogeološka istraživanja

Hidrogeološka istraživanja predstavljaju jednu od okosnica rada Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju (ZGHGIG), te u njima sudjeluje najveći dio istraživača. Istraživanja su vezana uz temeljni projekt Hrvatskog geološkog instituta (HGI), Osnovnu hidrogeološku kartu (OHGK), kao i veliki broj raznovrsnih projekata: znanstvenih, nacionalnih i međunarodnih. Cilj je svaki projekt bez obzira na izvor financiranja isplanirati i usmjeriti tako da se dobiju podatci koji se koriste za OHGK i za znanstveno publiciranje i/ili izrade doktorskih disertacija.

Hidrogeologija, kao znanost koja izučava podzemne vode: njihovo porijeklo, pojavljivanje, dinamiku i korištenje, u HGI tradicionalno postoji praktički od njegovih početaka. Tijekom vremena mijenjala su se formalna ustrojstva, te brojnost grupe, no stalno su se usvajale nove metode i danas je moguće ustvrditi kako se hidrogeološka istraživanja u ZHGIG provode na visokoj znanstvenoj i stručnoj razini.

Budući je Republika Hrvatska otprilike popola podijeljena na krške Dinaride i panonski dio – dvije u hidrogeološkom smislu potpuno drugačije prirodne cjeline, većina se istraživača stručno specijalizirala za rad u jednoj od njih. Ovisno o vrstama projekata, razlikuju se mjerila izučavanja, od regionalnih studijskih projekata do veoma detaljnih istraživanja u krupnim mjerilima. U posljednje vrijeme sve se više pažnje daje sustavnim i dugoročnijim istraživanjima, uzorkovanjima podzemnih voda i uspostavama monitoringa. Laboratorij za hidrokemiju u potpunosti je integriran u svakodnevni rad svih hidrogeologa i koristi se gotovo u svim projektima. U hidrogeološka istraživanja sve se više integriraju i specijalizirane struke, kao što su geofizička istraživanja, istraživanja na nedostupnim padinama, daljinska istraživanja bespilotnim letjelicama, te speleološka istraživanja čija je važnost velika u krškoj hidrogeologiji.

Među raznovrsnim i specifičnim istraživačkim postupcima, hidrogeolozi ZHGIG često izrađuju: elaborate zona sanitarne zaštite, hidrogeološka mikrozoniranja, dijelove studija utjecaja na okoliš, podloge vezane uz građevinske projekte među kojima se ističe posebno veliko iskustvo rada na odvodnji linearnih infrastrukturnih objekata i hidrogeološki radpvi pri projektiranju hidroelektrana, trasiranja podzemnih tokova, istraživanja dubokih i plitkih hidrotermalnih bogatstava, pronalaženje novih i proučavanje postojećih zaliha podzemne vode za piće, navodnjavanja ili bilo koju namjenu, istraživanja kakvoće, hidrokemijskih i izotopnih svojstava voda, novih onečišćivala u podzemnim vodama, istraživanja geohazarda vezanih uz podzemne vode, istraživanja klizišta i ostalih nestabilnosti, izrada GIS projekata i raznovrsnih kartografskih podloga.

Majerovo vrelo

Trasiranje

Uzorkovanje u bušotini na otoku Visu

Mjerenje protoka na izvorima Gacke

Mjerenje protoka

Uzorkovanje arteškog zdenca kod Slavonskog broda

hr
Skip to content