Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA KVARTARA

Istraživanja siga

Istraživanja siga u Institutu provode se kao podzemni zapis prijašnjih klimatskih promjena tijekom kvartara. Sige su sekundarni karbonatni spiljski nanosi koji se formiraju djelovanjem podzemnim voda unutar podzemnih pukotina u kršu. Stalagmiti nastaju kapanjem vodene otopine sa stropa špilje te brzina rasta ovisi o sastavu prokapnice i kišnice te o klimatskim uvjetima. Prema tome, stalagmiti mogu sadržavati zapis prijašnjih promjena okoliša taloženja.

Istaloženi slojevi se mogu precizno datirati, koristeći uran-torij (U-Th) i uran-olovo (U-Pb) izotopne metode određivanja starosti te metodu radioaktivnog izotopa ugljika. Debljina istaloženih slojeva, njihov izotopni i elementni sastav može se koristiti za određivanje prijašnjih klimatskih promjena u različitim rezolucijama. Prednost korištenja siga u paleoklimatskim istraživanjima u usporedbi s drugim arhivima jest njihova široka rasprostranjenost (gotovo u svim klimatskim zonama), dobra očuvanost (zaštićenost u stabilnim spiljskim okolišima kroz duge vremenske periode), višestruki klimatski-osjetljivi posredni pokazatelji i relativno visoka rezolucija (godišnja ili je čak često moguća sezonska rezolucija). Dakle, sige su jedan od mogućih načina utvrđivanja paleoklimatskih uvjeta i sve veći broj istraživanja  pokazuje njihovu korisnost u određivanju klimatskih varijabilnosti u prošlosti, uključujući istraživače iz Instituta, koji imaju veliku ulogu u pomicanju granica istraživanja siga u svijetu, što potvrđuje objavljen znanstveni rad u prestižnom časopisu Science dr. sc. Petre Bajo:

Bajo et al. Science 2020; 367: 1235-1239, Persistent influence of obliquity on ice age terminations since the Middle Pleistocene transtion.

https://science.sciencemag.org/content/367/6483/1235.abstract

Iz domaćih medija:

https://www.tportal.hr/tehno/clanak/rad-hrvatske-znanstvenice-petre-bajo-o-ledenom-dobu-objavljen-u-prestiznom-casopisu-science-20200318

https://zimo.dnevnik.hr/clanak/hrvatska-znanstvenica-po-prvi-put-objasnila-kad-su-tocno-i-zasto-zavrsila-ledena-doba—597984.html

https://otvoreno.hr/magazin/rad-hrvatske-znanstvenice-objavljen-u-prestiznom-casopisu-science/268666

Laminirana siga iz spilje Nova Grgosova kod Samobora.

hr
Skip to content