Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA KVARTARA

Istraživanja siga

Istraživanja siga u Institutu provode se kao podzemni zapis prijašnjih klimatskih promjena tijekom kvartara. Sige su sekundarni karbonatni spiljski nanosi koji se formiraju djelovanjem podzemnim voda unutar podzemnih pukotina u kršu. Stalagmiti nastaju kapanjem vodene otopine sa stropa špilje te brzina rasta ovisi o sastavu prokapnice i kišnice te o klimatskim uvjetima. Prema tome, stalagmiti mogu sadržavati zapis prijašnjih promjena okoliša taloženja.

Istaloženi slojevi se mogu precizno datirati, koristeći uran-torij (U-Th) i uran-olovo (U-Pb) izotopne metode određivanja starosti te metodu radioaktivnog izotopa ugljika. Debljina istaloženih slojeva, njihov izotopni i elementni sastav može se koristiti za određivanje prijašnjih klimatskih promjena u različitim rezolucijama. Prednost korištenja siga u paleoklimatskim istraživanjima u usporedbi s drugim arhivima jest njihova široka rasprostranjenost (gotovo u svim klimatskim zonama), dobra očuvanost (zaštićenost u stabilnim spiljskim okolišima kroz duge vremenske periode), višestruki klimatski-osjetljivi posredni pokazatelji i relativno visoka rezolucija (godišnja ili je čak često moguća sezonska rezolucija). Dakle, sige su jedan od mogućih načina utvrđivanja paleoklimatskih uvjeta i sve veći broj istraživanja  pokazuje njihovu korisnost u određivanju klimatskih varijabilnosti u prošlosti, uključujući istraživače iz Instituta, koji imaju veliku ulogu u pomicanju granica istraživanja siga u svijetu, što potvrđuje objavljen znanstveni rad u prestižnom časopisu Science dr. sc. Petre Bajo:

Bajo et al. Science 2020; 367: 1235-1239, Persistent influence of obliquity on ice age terminations since the Middle Pleistocene transtion.

https://science.sciencemag.org/content/367/6483/1235.abstract

Iz domaćih medija:

https://www.tportal.hr/tehno/clanak/rad-hrvatske-znanstvenice-petre-bajo-o-ledenom-dobu-objavljen-u-prestiznom-casopisu-science-20200318

https://zimo.dnevnik.hr/clanak/hrvatska-znanstvenica-po-prvi-put-objasnila-kad-su-tocno-i-zasto-zavrsila-ledena-doba—597984.html

https://otvoreno.hr/magazin/rad-hrvatske-znanstvenice-objavljen-u-prestiznom-casopisu-science/268666

Laminirana siga iz spilje Nova Grgosova kod Samobora.

Skip to content