Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

HIDROGEOLOŠKA I INŽENJERSKO GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Geofizička istraživanja

U Hrvatskom geološkom institutu geofizička istraživanja tradicionalno nisu bila prisutna, te su se u pojedinim ekspertizama koristili gotovi interpretirani podatci dobiveni od znanstvenih institucija ili tvrtki koje se time bave. U posljednjim je godinama zamijećene sve veća važnost korištenja ovih metoda u geološkom inženjerstvu, te je stoga odlučeno da se krene s uspostavom tima za geofizička istraživanja unutar Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju. Tijekom 2016.-2017. nabavljena je oprema za seizmičko profiliranje i educirana skupina istraživača, koja je stečena znanja po prvi put i upotrijebila u praktične svrhe. Tijekom 2018. nabavljena je oprema za električnu tomografiju i magnetotelursko sondiranje, te se počelo s upotrebom u znanstvenim, europskim i tržišnim projektima. Svaka nabava opreme bila je popraćena edukacijom naših istraživača u svim koracima rada, od terenskih prikupljanja podataka, preko specijalizirane softverske obrade, do interpretacije.

Geofizičke metode se temelje na opažanju fizičkih svojstava stijena ili tala, koja su povezana s geološkim i petrološkim svojstvima. Osnovni cilj geofizičkih istraživanja je otkriti geološki sastav i građu terena zbog rješavanja konkretnog istraživačkog zadatka. Primjenjuju se u istraživanju vode, ugljikovodika, čvrstih mineralnih sirovina, te za rješavanje inženjerskogeoloških i geotehničkih problema. Geofizička istraživanja se općenito sastoje od tri dijela: mjerenja, obrade podataka i interpretacije. Mjerenja se ponajčešće izvode na terenu, rjeđe u laboratorijskim uvjetima, pa su fizički i financijski najzahtjevniji dio istraživanja. Jedan od temeljnih razloga primjene geofizičkih istraživanja je određivanje optimalnih položaja i količine istražnog bušenja, kako bi se ostvarile znatne uštede u ukupnim istražnim radovima.

Od nabave prve opreme do danas, geofizička su istraživanja primijenjena ili se primjenjuju u znanstvene svrhe (HRZZ projekti ISSAH i HyTheC), europskim projektima (DEEPWATER-CE i MU-HA) te brojnim tržišnim projektima od projektiranja hidroelektrana, do istraživanja dubokih geotermalnih bogatstava našeg podzemlja, prvenstveno u Panonskom dijelu.

Snimanje seizmičkih valova na Sljemenu

Seizmička mjerenja na Sljemenu

Magnetotelurska mjerenja u okolici Zadra

Električna tomografija u Srijemu

hr
Skip to content