Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

HIDROGEOLOŠKA I INŽENJERSKO GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Geofizička istraživanja

U Hrvatskom geološkom institutu geofizička istraživanja tradicionalno nisu bila prisutna, te su se u pojedinim ekspertizama koristili gotovi interpretirani podatci dobiveni od znanstvenih institucija ili tvrtki koje se time bave. U posljednjim je godinama zamijećene sve veća važnost korištenja ovih metoda u geološkom inženjerstvu, te je stoga odlučeno da se krene s uspostavom tima za geofizička istraživanja unutar Zavoda za hidrogeologiju i inženjersku geologiju. Tijekom 2016.-2017. nabavljena je oprema za seizmičko profiliranje i educirana skupina istraživača, koja je stečena znanja po prvi put i upotrijebila u praktične svrhe. Tijekom 2018. nabavljena je oprema za električnu tomografiju i magnetotelursko sondiranje, te se počelo s upotrebom u znanstvenim, europskim i tržišnim projektima. Svaka nabava opreme bila je popraćena edukacijom naših istraživača u svim koracima rada, od terenskih prikupljanja podataka, preko specijalizirane softverske obrade, do interpretacije.

Geofizičke metode se temelje na opažanju fizičkih svojstava stijena ili tala, koja su povezana s geološkim i petrološkim svojstvima. Osnovni cilj geofizičkih istraživanja je otkriti geološki sastav i građu terena zbog rješavanja konkretnog istraživačkog zadatka. Primjenjuju se u istraživanju vode, ugljikovodika, čvrstih mineralnih sirovina, te za rješavanje inženjerskogeoloških i geotehničkih problema. Geofizička istraživanja se općenito sastoje od tri dijela: mjerenja, obrade podataka i interpretacije. Mjerenja se ponajčešće izvode na terenu, rjeđe u laboratorijskim uvjetima, pa su fizički i financijski najzahtjevniji dio istraživanja. Jedan od temeljnih razloga primjene geofizičkih istraživanja je određivanje optimalnih položaja i količine istražnog bušenja, kako bi se ostvarile znatne uštede u ukupnim istražnim radovima.

Od nabave prve opreme do danas, geofizička su istraživanja primijenjena ili se primjenjuju u znanstvene svrhe (HRZZ projekti ISSAH i HyTheC), europskim projektima (DEEPWATER-CE i MU-HA) te brojnim tržišnim projektima od projektiranja hidroelektrana, do istraživanja dubokih geotermalnih bogatstava našeg podzemlja, prvenstveno u Panonskom dijelu.

Snimanje seizmičkih valova na Sljemenu

Seizmička mjerenja na Sljemenu

Magnetotelurska mjerenja u okolici Zadra

Električna tomografija u Srijemu

Skip to content