Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

O NAMA

Hrvatski geološki institut najveći je istraživački institut u području geoznanosti i geološkog inženjerstva u Republici Hrvatskoj. Geološki podaci predstavljaju temelj za rješavanje mnogih projekata od nacionalnog značaja kao što su opskrba pitkom vodom, zaštita voda i tala, izgradnja prometne infrastrukture, urbanističko planiranje, definiranje rezervi mineralnih sirovina i zaštite okoliša.

Hrvatski geološki institut

Ljudski potencijali su ukupna znanja, vještine, sposobnosti, kreativne mogućnosti, motivacija, odanost kojima raspolaže neka organizacija (ili društvo). Upravljanje ljudskim resursima tako podrazumijeva brigu o ljudima unutar neke organizacije, što znači pronalaženje odgovarajućih zaposlenika koji posjeduju dovoljno vještina za obavljanje određene poslovne funkcije, zatim obučavanja i razvoja zaposlenih. Nakon 1997. kada HGI postaje javni znanstveni institut, intenzitet znanstvenog rada i istraživanja povećao se u toj mjeri da je od 1997. godine do 2019. godine više od 55 istraživača izradilo svoje doktorske disertacije te je ukupni broj doktora znanosti s 12 porastao na 45. Geološka istraživanja zahtijevaju i velik broj stručnih zaposlenika vezanih za terenski rad, u laboratorijima te informatičkim djelatnostima. Broj djelatnika u razdoblju od 2014. godine do 2019. godine kreće se u rasponu od 113-117. Ukupno 45 djelatnika imaju doktorat znanosti, a 35 djelatnika je zaposleno na znanstvenim radnim mjestima.

Hrvatski geološki institut surađuje s mnogim srodnim institucijama, organizacijama i fakultetima u zemlji, a kao takav prepoznat je i u međunarodnoj akademskoj zajednici o čemu svjedoče mnogi međunarodni istraživački projekti koji se izvode u Institutu.

OIB: 43733878539

 

hr
Skip to content