Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

TEMELJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Geoarheologija

Djelatnici Zavoda za geologiju sudjeluju u istraživanjima arheoloških nalazišta i  njihove okolice primjenom geoloških metoda i tehnika. U takve metode spadaju mineraloške analize keramike, mineraloška i petrografska odredba stijena, te određivanje podrijetla arhitektonskog kamena metodama (kemijska analiza, rendgenska difrakcijska analiza i optička mikroskopija). Sudjelovali smo na HRZZ projektu RGSP/RFMP – Rimski grobni spomenici jugozapadne Panonije u svome materijalnom, društvenom i religijskom kontekstu.

Palinofacijesne analize te analize palinomorfi neophodne su za utvrđivanje promjena u biljnom pokrovu i antropogenog utjecaja. Osim toga vrlo su korisne i u odredbi izvorišta građevnog materijala. Trenutno sudjelujemo na HRZZ projektu MOPRENS – Modeliranje mreže prapovijesnih naselja u Slavoniji koji vodi dr.sc. Rajna Šošić Klindžić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Mikroskopska slika pjeskovitog litotamnijskog vapnenca (foto: Mirko Belak)

Mikroskopska slika mramora. (foto: Mirko Belak)

Topusko – Mikroskopska slika siltita (foto: Mirko Belak)

Palinofacijes s lokaliteta Sopot (foto: Koraljka Bakrač)

hr
Skip to content