Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

TEMELJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Geoarheologija

Djelatnici Zavoda za geologiju sudjeluju u istraživanjima arheoloških nalazišta i  njihove okolice primjenom geoloških metoda i tehnika. U takve metode spadaju mineraloške analize keramike, mineraloška i petrografska odredba stijena, te određivanje podrijetla arhitektonskog kamena metodama (kemijska analiza, rendgenska difrakcijska analiza i optička mikroskopija). Sudjelovali smo na HRZZ projektu RGSP/RFMP – Rimski grobni spomenici jugozapadne Panonije u svome materijalnom, društvenom i religijskom kontekstu.

Palinofacijesne analize te analize palinomorfi neophodne su za utvrđivanje promjena u biljnom pokrovu i antropogenog utjecaja. Osim toga vrlo su korisne i u odredbi izvorišta građevnog materijala. Trenutno sudjelujemo na HRZZ projektu MOPRENS – Modeliranje mreže prapovijesnih naselja u Slavoniji koji vodi dr.sc. Rajna Šošić Klindžić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Mikroskopska slika pjeskovitog litotamnijskog vapnenca (foto: Mirko Belak)

Mikroskopska slika mramora. (foto: Koraljka Bakrač)

Topusko – Mikroskopska slika siltita (foto: Mirko Belak)

Palinofacijes s lokaliteta Sopot (foto: Koraljka Bakrač)

Skip to content