Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

HIDROGEOLOŠKA I INŽENJERSKO GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Geološki hazardi

U Hrvatskoj su sve učestalije opasne pojave i procesi poput klizanja tla, odrona, urušavanja, poplava, zagađenja tla i vode. Također, konstantno je prisutna opasnost aktiviranja jačih potresa koji mogu indirektno ugroziti ljude i njihovu imovinu. Zbog toga Hrvatski geološki institut osnažuje istraživačku grupu i provodi projekte koji se bave istraživanjem geoloških hazarda.

Ciljevi

Prirodne geohazardne procese gotovo je nemoguće spriječiti, a s obzirom da antropogen utjecaj na okoliš sve češće dovodi ljude i imovinu u opasnost, važno je sustavno prikupljati podatke, provoditi istraživanja i utjecati na donošenje preventivnih mjera i planova za bolje i sigurnije korištenje okoliša i upravljanja prostorom. Zbog toga su pred geohazardnu istraživačku grupu postavljeni dugoročni ciljevi:

 • definirati zone koje su trenutno ili potencijalno najugroženije
 • reducirati broj i intenzitet antropološki iniciranih geohazardnih događaja
 • doprinijeti održivom razvoju i omogućiti izradu sigurnijih i ekonomičnijih prostornih i ostalih razvojnih planova
 • smanjiti štete na imovini i troškove sanacija
 • smanjiti ljudske žrtve i čuvati čovjekovo zdravlje i okoliš
 • osigurati dostupnost prikupljenih podataka (stručnoj javnosti, ali i društvu u cjelini).
 • omogućiti izradu mjera (pravilnika, propisa i zakona) za izbjegavanje i ublažavanje šteta
 • omogućiti izradu drugih, vezanih podloga (detaljnijih inženjerskogeoloških i geotehničkih studija, prostornih planova, idejnih projekata za velike infrastrukturne objekte, studija utjecaja na okoliš, seizmičke zonacije, utvrđivanje rizika i sl.).

Aktivnosti

Kako bi se postigli zadani ciljevi, geohazardna istraživačka grupa provođenjem znanstvenih i stručnih projekata obavlja ili će obavljati slijedeće aktivnosti:

 • Izrada karata podložnosti, hazarda i rizika različitih mjerila i namjena
 • Prikupljanje, analiza i distribucija podataka o geohazardima
 • Znanstvena istraživanja i publiciranje rezultata
 • Izrada stručnih studija, mišljenja i projekata
 • Monitoring

Trenutno su intenzivirana inženjerskogeološka istraživanja najučestalijih hazardnih procesa na padinama – klizišta i odrona na području cijele Republike Hrvatske. Također, istražuju se i ostali pokreti na padinama, intenzivna erozija, hazardni procesi u kršu, i izrađuju seizmičke zonacijske karte.

hr
Skip to content