Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

DOKUMENTI

Statut

Pročišćeni tekst Statuta

Statut o dopuni Statuta

Statut o dopuni Statuta

Poslovnik o radu Znanstvenog vijeća

Izmjena i dopune Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća (2)

Izmjena i dopune Poslovnika o radu Znanstvenog vijeća (1)

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Izmjene i dopune Poslovnika o radu Upravnog vijeća

Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog gradiva i zbirni popis gradiva HGI-a

Pravilnik o radu knjižnice HGI

Pravilnik o radu

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

Pravilnik o stjecanju, korištenju i raspodjeli prihoda Instituta

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu

Pravilnik o ustroju radnih mjesta i izmjene i dopune pravilnika

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravilnik Hrvatskog geološkog instituta ustroju i provedbi mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja

Politika sigurnosti informacijskog sustava Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o korištenju elektroničke pošte

Pravilnik o korištenju lozinki

Pravilnik o prihvatljivom korištenju računalne opreme

Pravilnik o mentorstvu

Pravilnik o ocjenjivanju asistenata i poslijedoktoranada

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta

Rule book on additional requirements for appointment into scientific work posts

Pravilnik o nagradama i priznanjima Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradama i priznanjima Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o dodjeli počasnog zvanja zaslužni znanstvenik Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o korištenju alužbenih automobila i osobnih automobila radnika u službene svrhe

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o radu knjižnice Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja Hrvatskog geološkog instituta

Pravilnik o izmjenama pravilnika o ocjenjivanju asistenata i poslijedoktoranada

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine

Plan o rodnoj ravnopravnosti Hrvatskog geološkog instituta

Plan o rodnoj ravnopravnosti Hrvatskog geološkog instituta (eng.)

Pravilnik o reizboru Hrvatskog geološkog instituta 

Pravilnik o načinu i djelokrugu rada etičkog povjerenstva

Etički kodeks odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju

hr
Skip to content