Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

TEMELJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Mineralogija i petrologija magmatskih i metamorfnih stijena

U Zavodu za geologiju provode se optička mikroskopska istraživanja koja obuhvaćaju determinaciju minerala i mineralne parageneze, strukture i teksture stijena te njenu odredbu, kao i mikrostrukturne deformacije u stijeni.

Mineraloška i petrološka istraživanja magmatskih, metamorfnih i vulkanoklastičnih stijena koja se provode u Zavodu temeljena su na suvremenim analitičkim metodama i tehnikama pripreme i same analize u laboratoriju Zavoda za geologiju i u suradnji s inozemnim laboratorijima, a uključuju geokemijsku i izotopnu karakterizaciju stijena i minerala, determinaciju njihove petrogeneze, karaktera i kemizma primarnih magmi, zatim objašnjene fizikalno-kemijskih uvjeta i okoliša u kojima su se odigravali alteracijski procesi, te stupnjeve metamorfizma koristeći geotermobarometrijske procjene, ali i određivanje geotektonskog okoliša nastanka i smještaja stijena u smislu rješavanja regionalnih geodinamskih zbivanja tijekom geološke prošlosti.

Ofitni bazalt Medvednica

glomeroporfirni bazalt Medvednica

Glomeroporfirni bazalt Medvednica

glomeroporfirni bazalt Medvednica

Metabazalt Medvednica

 Ofitni bazalt Kalnik

Ofitni bazalt Kalnik

hr
Skip to content