Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

HRVATSKI REPOZITORIJ ZA JEZGRE SEDIMENATA (CROATIAN CORE REPOSITORY – CCR)

Kontakti: dr.sc. Nikolina Ilijanić, dipl.ing. geol

            dr.sc. Ozren Hasan, dipl. ing geol

Jezgre sedimenata su fizički uzorci izbušeni iz morskog i jezerskog dna. Jezgre sedimenata izbušene na teritoriju Republike Hrvatske pohranjuju se u Hrvatskom repozitoriju za jezgre sedimenata (Croatian Core Repository – CCR). Repozitorij je smješten u prostorijama Hrvatskog geološkog instituta (soba broj 9) i sadrži 5,5 m2 hlađenog prostora sa state-of-the art policama za skladištenje.

Repozitorij se sastoji od rashladne komore (~4°C) u kojoj se nalaze jezgre sedimenata uzorkovane u plitkim morima i jezerima duž istočno jadranske obale. Trenutno sadrži jezgre sedimenata u ukupnoj duljini preko 600 m. Jezgre su arhivirane u dužini do 150 cm u plastičnim cijevima („d-tubes“) ili su vakumirane. Arhivski uzorci koji su uzorkovani u plastične vrećice također se čuvaju se u odvojenim plastičnim kutijama. Uzorci jezgri sedimenata su obrađeni i analizirani od strane znanstvenika, doktoranada i poslijedoktoranada iz HGI-CGS i njihovih domaćih i međunarodnih suradnika, financiranih većinom kroz projekte Hrvatske zaklade za znanost (LoLADRIA, QMAD).

Radne jezgre sedimenata čuvaju se u radnoj rashladnoj komori manjih dimenzija (80x300x125 cm) koja se nalazi u Laboratoriju za pripremu uzoraka u prostoriji broj 16. Laboratorij za pripremu uzoraka sadrži opremu za obradu jezgri sedimenata iz plastičnih cijevi (rezač, stalak, drveni kalupi, špahtle), opremu za fotografiranje, sušionik, ahatne tarionike s tučkom različitih dimenzija. 

Uzorci pojedinih jezgri sedimenata mogu se zatražiti za znanstveno istraživanje, o čemu konačnu odluku u vezi distribucije uzoraka donosi predstojnik Zavoda za mineralne sirovine i marinsku geologiju.

Hrvatski repozitorij za jezgre sedimenata (CCR).

Rashladna komora manjih dimenzija za jezgre sedimenata.

hr
Skip to content