Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

HRVATSKI REPOZITORIJ ZA JEZGRE SEDIMENATA (CROATIAN CORE REPOSITORY – CCR)

Kontakti: dr.sc. Nikolina Ilijanić, dipl.ing. geol

            dr.sc. Ozren Hasan, dipl. ing geol

Jezgre sedimenata su fizički uzorci izbušeni iz morskog i jezerskog dna. Jezgre sedimenata izbušene na teritoriju Republike Hrvatske pohranjuju se u Hrvatskom repozitoriju za jezgre sedimenata (Croatian Core Repository – CCR). Repozitorij je smješten u prostorijama Hrvatskog geološkog instituta (soba broj 9) i sadrži 5,5 m2 hlađenog prostora sa state-of-the.art policama za skladištenje.

Repozitorij se sastoji od rashladne komore (~4°C) u kojoj se nalaze jezgre sedimenata uzorkovane u plitkim morima i jezerima duž istočno jadranske obale. Trenutno sadrži jezgre sedimenata u ukupnoj duljini od 300 m. Jezgre su arhivirane u dužini do 150 cm u plastičnim cijevima („d-tubes“) ili su vakumirane. Arhivski uzorci koji su uzorkovani u plastične vrećice također se čuvaju se u odvojenim plastičnim kutijama. Uzorci jezgri sedimenata su obrađeni i analizirani od strane znanstvenika, doktoranada i poslijedoktoranada iz Zavoda za mineralne sirovine i njihovih domaćih i međunarodnih suradnika, financiranih većinom kroz projekte Hrvatske zaklade za znanost (LoLADRIA, QMAD).

Radne jezgre sedimenata čuvaju se u radnoj rashladnoj komori manjih dimenzija (80x300x125 cm) koja se nalazi u Laboratoriju za pripremu uzoraka u prostoriji broj 16. Laboratorij za pripremu uzoraka sadrži opremu za obradu jezgri sedimenata iz plastičnih cijevi (rezač, stalak, drveni kalupi, špahtle), opremu za fotografiranje, sušionik, ahatne tarionike različitih dimenzija.

Uzorci pojedinih jezgri sedimenata mogu se zatražiti za znanstveno istraživanje, o čemu konačne odluke u vezi distribucije uzoraka donosi predstojnik Zavoda za mineralne sirovine.

Hrvatski repozitorij za jezgre sedimenata (CCR).

Rashladna komora manjih dimenzija za jezgre sedimenata.

Skip to content