Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU

Osnovna geološka karta Republike Hrvatske 1:100 000

Sve karte u digitalnom obliku su besplatne za preuzimanje (kartu možete preuzeti klikom na određeni list karte). Odgovarajući način citiranja karte priložen je uz svaki list karte. Informacije o cijeni i naručivanju tiskanih karata  možete saznati ovdje.