Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ARHIVA NOVOSTI

demonstracija modeliranja površine korištenjem SKUA-GOCAD softwarea
Održana 1. projektna radionica porjekta RESPONSa

„Godina 2020. će po mnogočemu ostati u lošem sjećanju. Početak projekta RESPONSa daje protutežu svim tim nemilim događajima. Ovaj projekt je nastavak uspješnog SafEarth projekta koji je između ostalog, priznat te prikazan na EURegionsWeek2019 kao primjer dobre prakse…

demonstracija modeliranja površine korištenjem SKUA-GOCAD softwarea
WCOGS Webinar : Responding to societal needs with 3D geology: An international perspective 17th & 19th November 2020.

The Geological Survey of Canada, Illinois State Geological Survey, British Geological Survey, Alberta Geological Survey, Minnesota Geological Survey, and TNO, Geological Survey of the Netherlands have organized a two-part webinar series on how Geological Survey Organizations (GSOs) have been helping society face economic and environmental challenges for over 150 years…

demonstracija modeliranja površine korištenjem SKUA-GOCAD softwarea
GeoTwinn edukacija iz 3D geološkog modeliranja 

U periodu od 12. do 16. listopada 2020. održana je još jedna aktivnost GeoTwinn (Strengthening research in the Croatian Geological Survey: Geoscience-Twinning to develop state-of-the-art subsurface modelling capability and scientific impact) projekta, financiranog od strane Europske Unije kroz program Obzor 2020.

Uvodne riječi dr. sc. Josipa Terzića
Održana je treća GeoTwinn radionica, 15. listopada 2020.

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo kako je treća radionica GeoTwinn (Strengthening research in the Croatian Geological Survey: Geoscience-Twinning to develop state-of-the-art subsurface modelling capability and scientific impact) projekta, financiranog iz programa Obzor 2020, održana 15. listopada 2020, korištenjem MS Teams platforme.

Uvodne riječi dr. sc. Josipa Terzića
Druga nacionalna radionica projekta DEEPWATER-CE u Visu, 22. listopada 2020.

U organizaciji Hrvatskoga geološkog instituta održana je druga nacionalna radionica i trening za dionike projekta DEEPWATER-CE (Interreg Središnja Europa). Radionica je održana u Hrvatskom domu u Visu. Cilj radionice bio je predstaviti dosadašnja i buduća istraživanja na otoku Visu, prve rezultate interdisciplinarnih istraživanja, te mogućnosti primjene umjetnog prihranjivanja krškog otočnog vodonosnika (eng. MARmanaged aquifer recharge).

Nova mrežna stranica
Nova mrežna stranica Hrvatskog geološkog instituta

Dobrodošli na novu mrežnu stranicu Hrvatskog geološkog instituta. Ako ste nas prije posjećivali vidjet ćete da stranica ima novi izgled i brojne nove geološke informacije. Geološki podaci predstavljaju temelj za rješavanje mnogih projekata od nacionalnog značaja…

zamucena_mreznica_news
Analiza uzroka povećanja otjecanja i mutnoće vode na sljevovima rijeka Mrežnice i Korane

Projektni zadatak: Analiza uzroka povećanja otjecanja i mutnoće vode na sljevovima rijeka Mrežnice i Korane obavlja Zajednica izvoditelja (konzorcij) koju predstavljaju Hrvatski geološki institut kao vodeći član, Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Prirodoslovno matematički fakultet.

Cilj istraživačkih radova je: utvrditi uzroke ekstremnog zamućenja rijeka Korane i Mrežnice u lipnju 2019. godine i promjene vodnih režima u posljednje vrijeme na rijekama Korani, Mrežnici, Dobri i Kupi uzvodno od Karlovca…

Prva nacionalna radionica projekta boDEREC-CE u Solinu, 24.09.2020.

U organizaciji hrvatskih projektnih partnera Hrvatskog geološkog instituta i Vodoopskrbe i odvodnje (VIK) Split, 24. rujna 2020. godine, održana je prva nacionalna radionica projekta boDEREC-CE, koji je sufinanciran iz Programa transnacionalne suradnje Interreg Centralna Europa 2014.-2020. Radionica je provedena uz pridržavanje svih epidemioloških mjera obaveznih uslijed COVID-19 situacije…

Croatian team from SIMONA project participated at the 13th International Scientific/Professional Conference AGRICULTURE IN NATURE AND ENVIRONMENT PROTECTION 7th– 9th, September 2020, Osijek, Croatia

The HGI-CGS SIMONA team participated at the 13th International Scientific/Professional Conference AGRICULTURE IN NATURE AND ENVIRONMENT PROTECTION, that was held in Osijek (Croatia) in period from 7th to 9th of the September 2020. Dr.sc. Ajka Šoša, team leader from Croatian Geological Survey, and team member dr.sc. Lidija Galović, presented SIMONA project…

Miocenska sin-riftna evolucija Sjevernohrvatskog bazena (Karpatsko-Panonska regija): “multi-proxy” pristup, korelacija i integriranje sedimentnog i vulkanskog zapisa

Vulkanogeno-sedimentni kompleksi Sjevernohrvatskog bazena (NCB) sadrže vrijedne informacije o evoluciji Karpatsko-Panonske regije (CPR, Alpsko-Karpatsko-Dinaridski orogenetski sustav) i Središnjeg Paratetisa. Međutim, mnoga su pitanja još uvijek otvorena. Projektni prijedlog PYROSKA okuplja desetoročlanu međunarodnu istraživačku grupu čiji je glavni cilj primjena najsuvremenijeg ”multi-proxy” pristupa u svrhu utočnjavanja miocenske sin-riftne evolucije NCB-a….

Objavljen prvi znanstveni rad o zagrebačkom potresu

Prvi znanstveni rad o potresima u Zagrebu koji su se dogodili 22.03.2020. netom je objavljen na mrežnim stranicama znanstvenog časopisa Geosciences (https://www.mdpi.com/2076-3263/10/7/252). U radu, je između ostalog, priložen i 3D model te video animacija (time-lapse) potresnog slijeda u prvih 24 sata nakon glavnog potresa…

QMAD – Porijeklo i taloženje sedimenata u vrijeme kasno kvartarnih promejna morske razine: Sustav rijeke Krke i Srednjojadranske kotline

Predloženi projekt ima za cilj unaprijediti spoznaje do sada slabo istražene potopljene krajolike istočno-jadranskog šelfa, kao i kasno-kvartarnih sedimenata istaloženih duž istočnog dijela Srednjojadranske kotline (MAD, Jabučka kotlina). Istraživanje pleistocenske naplavne ravnice rijeke Krke dati će uvid u stratigrafski slijed sedimenata s razvojem deltnog sustava i estuarija, koji su nastali interakcijom eustatskih promjena razine mora i lokalnih faktora poput donosa sedimenata i tektonske aktivnosti…

Godišnje izvješće 2019.

Godišnje izvješće Hrvatskoga geološkog instituta za 2019. godinu izašlo je iz tiska i dostupno je na poveznici https://www.hgi-cgs.hr/godisnjaci-hgi .
Koncept izvješća nastavlja višegodišnju tradiciju, predstavljajući djelatnost u prethodnoj godini kroz šest tematskih cjelina, uz uvodnik ravnatelja…

UKV: Upravljenje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženim klimatskim promjenama

Početkom 2020. godine u sklopu poziva „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ odobren je projekt UKV „Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama“ koji će se sufinancirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj…

1   2   3

Skip to content