Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ARHIVA NOVOSTI

Predstavljanje SIMONA projekta na 7. hrvatskoj konferenciji o vodama s međunarodnim sudjelovanjem

SIMONA logo

U razdoblju od 30. svibnja do 1. lipnja 2019. u Opatiji se održala 7. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem. Moto konferencije bio je Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode, a tematski je bila temeljena na provedbi europske Okvirne direktive o vodama, koja za cilj ima zaštitu i unaprijeđenje vodnih ekosustava na području Europske unije. Na Konferenciji je predstavljen velik broj znanstvenih i stručnih radova, od kojih je mnoštvo proizašlo iz različitih europskih projekata, ali je također ostalo jasno da ima mnogo prostora za bolje iskorištenje sredstava iz europskih fondova. Također, poseban naglasak stavljen je na međunarodnu suradnju, što je i u duhu Europske unije. U takav sadržaj konferencije projekt SIMONA izvrsno se uklopio, te je predstavljen u vidu rada i prezentacije u sklopu jedne od četiri znanstveno-stručne teme konferencije, pod nazivom Vodna politika, obrazovanje, vodnogospodarsko planiranje, međunarodna suradnja i sudjelovanje javnosti. Također, rad grupe autora Hrvatskog geološkog instituta, Hrvatskih voda i Javne ustanove Vode Srpske, naziva SIMONA – projekt uspostave sustava nadzora kakvoće drenažnog sedimenta dunavskog slijeva, objavljen je u Zborniku radova Konferencije (https://www.voda.hr/hr/zbornici-radova-hrvatskih-konferencija-o-vodama). U radu i prezentaciji je naglasak stavljen na Okvirnu direktivu o vodama, međunarodnu suradnju, vertikalnu suradnju znanstvenih institucija i institucija zaduženih za upravljanje vodama na državnoj razini, na značaj drenažnog sedimenta kao medija uzorkovanja te na opis radnih paketa projekta SIMONA.

Skip to content