Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NOVOSTI

Druga nacionalna radionica projekta DEEPWATER-CE u Visu,

22. listopada 2020.

Deepwater-CE logo

U organizaciji Hrvatskoga geološkog instituta održana je druga nacionalna radionica i trening za dionike projekta DEEPWATER-CE (Interreg Središnja Europa). Radionica je održana u Hrvatskom domu u Visu. Cilj radionice bio je predstaviti dosadašnja i buduća istraživanja na otoku Visu, prve rezultate interdisciplinarnih istraživanja, te mogućnosti primjene umjetnog prihranjivanja krškog otočnog vodonosnika (eng. MARmanaged aquifer recharge).

Radionicu je uvodnim pozdravom otvorio dr. sc. Josip Terzić, koji je predstavio projektni napredak i nadolazeća istraživanja. Ova godina ostat će zapamćena po rekordno niskim oborinama i vrlo niskim razinama podzemne vode u najznačajnijem otočkom vodocrpilištu Korita, te je naglasio važnost nastavka kontinuiranog opažanja hidrogeoloških i hidrokemijskih parametara kako bi se minimizirao rizik od prodora morske vode u otočki vodonosnik. Zatim je Matko Patekar, mag. geol., održao predavanje o mogućnosti primjene sustava umjetnog prihranjivanja vodonosnika na otoku Visu. Predavanje je obuhvatilo povijest sustava umjetnog prihranjivanja, ciljeve (s aspekta unaprjeđenje kakvoće i količine podzemne vode), najznačajnije metode i izvore vode, trenutno stanje i perspektive u Europi i Hrvatskoj, primjer iz RH (izvor Gradole u Istri, projekt umjetnog prihranjivanja iz 1988. g.), te nova saznanja vezana uz regionalne klimatske promjene i varijacije. Dr. sc. Staša Borović, voditeljica projekta ispred HGI, održala je predavanja o prvim rezultatima istraživanja (od rujna 2019. do rujna 2020.). Prvi dio predavanja obuhvatio je osnovni strukturni sklop terena, klimatološke značajke otoka Visa, teorijske postavke i modele miješanja slane i slatke vode na otocima. Zatim su prikazani  rezultati i) periodičkih opažanja razine podzemne vode, in situ mjerenja (T, pH, EC, O2), hidrokemije (omjer izotopa kisika i vodika, hidrogeokemijski facijesi podzemnih voda, kationi i anioni); ii) kontinuiranih opažanja razine podzemnih voda, temperature i elektrolitičke vodljivosti, te iii) geofizičkih istraživanja (električna tomografija, magnetotelurika i seizmička refrakcija). Predavanje je obuhvatilo i opis perspektivnih područja za buduće vodozahvate za koja su potrebna dodatna istraživanja.

Radionici je prisustvovala mala, ali dinamična grupa od 18 sudionika, uključujući znanstvenike i istraživače iz inozemstva, predstavnike lokalnog vodovoda, lokalne poljoprivrednike, komunalna poduzeća te nevladine i neprofitne udruge. Sudeći po vrlo opsežnoj diskusiji tijekom predavanja te domjenka nakon predavanja, postoji značajan javni interes za teme vezane uz istraživanje vode na otoku. Ekstremno sušna godina podsjetila je sve stanovnike otoka na ranjivost i potencijalnu nestašicu resursa podzemne vode, te su stoga mnoga pitanja bila usmjerena prema klimatskim promjenama i postizanju sigurnijeg i održivijeg sustava upravljanja vodama. Projektni tim DEEPWATER-CE iznimno je zadovoljan kvalitetom diskusije te s razlogom očekuje nastavak uspješne suradnje u nadolazećem razdoblju.

Predavanja se mogu preuzeti na sljedećim poveznicama:

 

Hrvatski dom u Visu

Hrvatski dom u Visu

Članovi projektnog tima DEEPWATER-CE dočekali su sudionike radionice

Članovi projektnog tima DEEPWATER-CE dočekali su sudionike radionice

Uvodne riječi dr. sc. Josipa Terzića

Uvodne riječi dr. sc. Josipa Terzića

Matko Patekar drži predavanje o umjetnom prihranjivanju vodonosnika

Matko Patekar drži predavanje o umjetnom prihranjivanju vodonosnika

Staša Borović tijekom predavanja o rezultatima dosadašnjih istraživanja

Staša Borović tijekom predavanja o rezultatima dosadašnjih istraživanja

hr
Skip to content