Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE

Predstojnica Zavoda: Dr.sc. Nikolina Ilijanić

Tel: +385 1 6160 744
E-mail: nilijanic@hgi-cgs.hr

Tajnica Zavoda: Mirela Žic

Tel: +385 1 6160 744
E-mail: mzic@hgi-cgs.hr

 

Zavod za mineralne sirovine provodi istraživanja mineralnih sirovina (s gospodarskog i znanstvenog stajališta), geokemijska istraživanja okoliša, paleolimnološka istraživanja, istraživanja siga i geološka istraživanja podmorja (marinske geologije). Djelatnici istražuju:

  • Geološka potencijalnost mineralnih resursa u RH te karakteristike postojećih i potencijalnih ležišta mineralnih sirovina u RH, sistematizacija baze podataka mineralnih sirovina u RH;
  • Geokemijska svojstva tala, krških polja, jezerskih i plitkomorskih sedimenata, siga, te paleookolišne i paleoklimatske promjene tijekom kvartara u terestičkim (jezera, tresetišta), morskim okolišima i sigama;
  • Geološka istraživanja podmorja, promjene morske razine i migracije obalne linije, transgresije mora tijekom kvartara.

Više..

Istraživanja se provode terenskim i laboratorijskim istraživanjima. Terenska oprema obuhvaća opremu za uzorkovanje neporemećenog slijeda rastresitih sedimenata i tala, sklopivu platformu, panoramski i višesnopni dubinomjer te gumenjake i motore.

Više..

Zavod za mineralne sirovine trenutno broji 14 zaposlenika.

Skip to content