Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA HIDROGEOLOGIJU I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

Program geoloških karata

Osnovna hidrogeološka karta RH

Voditelj projekta: dr. sc. Josip Terzić, dipl. ing. geol.

Projekt Osnovna hidrogeološka karta (OHGK), jedan od temeljnih projekata Hrvatskog geološkog instituta. Prvenstveni zadatak ovog projekta jest regionalno prikazivanje hidrogeoloških svojstava i odnosa, valorizacija pitkih podzemnih voda, kao i podzemnih voda korištenih za druge namjene, te hidrotermalnih sustava. U projektu aktivno sudjeluje 12 stalno zaposlenih hidrogeologa, a provodi se u Zavodu za hidrogeologiju i inženjersku geologiju (ZHGIG). Osim istraživača, u radu na OHGK sudjeluju i tehničari, a često i kolege zaposleni na drugim projektima. Već duže vrijeme program osnovnih karata nema stabilno financiranje, no OHGK se i dalje izvodi u određenom opsegu. Svi su istraživači usmjereni na prikupljanje podataka iz drugih projekata, koji će se uklopiti u regionalne prikaze OHGK. Naime, temeljno mjerilo projekta je 1:100.000, a rezultat – publikacija se sastoji od samog hidrogeološkog zemljovida, baze podataka i kartografskog prikaza korištenih objekata te tekstualnog tumača. Povremeno će se objavljivati regionalni hidrogeološki prikazi u drugim sitnim mjerilima. Dugoročni je plan izraditi OHGK cijele Republike Hrvatske u M 1:300.000.

Zbog nedostatnog izravnog financiranja u potpunosti je završen, tj. izrađen, recenziran i tiskan samo jedan list OHGK – list Rab.

Osnovna hidrogeološka karta – List Rab

Dva su lista (Krapina i Otočac) recenzirana i objavit će se o trošku ZHGIG u nadolazećem razdoblju, a svi istraživači rade na dodijeljenim im područjima i/ili listovima. Naime, namjera je prijeći sa starog standarda, tj. formata lista Osnovne geološke karte 1:100.000, na novi – prirodno i hidrogeološki logična područja kao što su sljevovi, regije, porječja i sl.

Znanstvena komponenta rada na OHGK jača iz godine u godinu. Istraživači ovog temeljnog projekta stalno i aktivno prijavljuju i provode projekte s različitim izvorima financiranja, te tako prikupljaju vrijedne baze podataka koje će se uklopiti u OHGK. Broj objavljenih znanstvenih radova već godinama konstantno raste, a u sklopu projekta izrađuju se brojne doktorske disertacije.

Uz rad na OHGK i hidrogeološkim istraživanjima općenito usko su povezani svi zavodski laboratoriji – hidrokemijski, laboratorij za daljinska istraživanja, geofizički, a manjim dijelom i inženjerskogeološki. Potpuna integracija ovih radnih grupa u svakodnevne hidrogeološke zadatke dovodi do poboljšanja u oba smjera – istraživanja su sve kvalitetnija i lakše se objavljuju, a radom na projektima različitih vrsta kontinuirano se nabavlja nova ili nadograđuje postojeća istraživačka oprema, kako terenska, tako i laboratorijska. Gotovo sva oprema svih ovih laboratorija nabavljena je izravno iz projekata (HRZZ ili Interreg EU) ili kupljena sredstvima ZHGIG ostvarenima na tržištu.

hr
Skip to content