Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

LABORATORIJ ZAVODA ZA GEOLOGIJU

Laboratorij Zavoda za geologiju Hrvatskog geološkog instituta opremljen je širokim spektrom opreme za osnovna geološka istraživanja i istraživanja iz područja geologije zaštite okoliša.

Naš tim posjeduje iskustvo zasnovano na sudjelovanju u različitim domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima, za potrebe izrade Osnovne geološke karte Republike Hrvatske 1: 50 000, Osnovne geokemijske karte Republike Hrvatske, te šire akademske zajednice i gospodarstva, provođenjem pripreme i analize uzoraka primjenom različitih instrumentalnih i klasičnih metoda kako slijedi:

 1. Ispiranje i izdvajanje mikrofosila, priprema za palinološku analizu, analizu vapnenačkog nanoplanktona, dijatomeja, radiolarija, itd.
 2. Izrada pokrivenih preparata i preparata uz impregnaciju umjetnom smolom iz različitih tipova stijena
 3. Separacija minerala (teške tekućine, magnetska separacija, ručno izdvajanje) i izrada preparata lake i teške mineralne frakcije
 4. Kemijska analiza stijena, tala i vodotočnog sedimenta upotrebom klasičnih i instrumentalnih metoda kemijske analize (AAS, spektrofotometrija i plamena fotometrija).
 5. Metoda skenirajuće elektronske mikroskopije i točkasta elemetna analiza (SEM-EDS).
 6. XRD analiza kvalitativnog i kvantitativnog mineralnog sastava uzoraka, te određivanje minerala glina.

Katalog opreme zavoda za geologiju 2007

Rendgenska difrakcija na prahu (XRPD) je jedna od primarnih tehnika koju koriste mineralozi za ispitivanje faznog sastava nepoznatih geoloških uzoraka. Rade se sljedeće analize:

 1. određivanje faznog sastava različitih geoloških uzoraka – kvalitativna analiza
 2. Određivanje faznog sastava minerala glina – osnovna determinacija minerala glina radi se na orijentiranim uzorcima, na frakciji <2 µm. Snimaju se orijentirani uzorci kao:
 • prirodan, sušen na zraku,
 • tretiran etilen-glikolom najmanje 4 sata na 60⁰C,
 • žaren pola sata na 400⁰C,
 • žaren pola sata na 550⁰C
 1. semikvantitativna analiza – određivanje relativnog udjela nekog materijala u smjesi

Analitičari

Anita Grizelj

Jasmina Martinčević-Lazar

SEM-EDS

Hrvatski geološki institut posjeduje elektronski mikroskop  JEOL JSM-35 CF sa sistemom scintilator – fotomultiplikator s pojačalom i kolektorom predviđenim tvornički za rezoluciju 60-150 angstrema i povećanja od 10X do 180000X, a radi kvalitetno do povećanja 10000X. Elektronski mikroskop radi na 10 kV i 20 kV u visokom vakuumu i služi za pregledavanje uzoraka u čvrstom agregatnom stanju, maksimalne veličine do 76 mm. Uzorci prije snimanja moraju biti napareni zlatom ili ugljikom. Za to se koristi uređaj Balzers Union Sputtering device. Pomoću EDS Oxford X-act 10mm SDD detektora moguća je elementna analiza uzorka i semikvantitativna kemijska analiza. Za snimanje u backscatter području koristi se Oxford Link Tetra.

Elektronska mikroskopija za stvaranje slike koristi snop elektrona, a elektroni ubrzani u vakuumu imaju svojstva vala. SEM analiza (skenirajuća ili pretražna elektronska mikroskopska analiza) omogućava karakterizaciju površine materijala. Prilikom udarca elektrona o površinu uzorka efekti koji se koriste za dobivanje slike i analizu su slijedeći: a) sekundarni elektroni (SE detektor) koji omogućava proučavanje morfologije uzorka i b) elektroni povratnog raspršenja (BSE detektor) omogućava proučavanje razlika u kemijskom sastavu uzoraka. EDS analiza (detektor X-zraka za kvalitativnu i kvantitativnu kemijsku analizu) uzoraka služi za određivanje kemijskog sastava uzorka. Snimanje i analiza uzoraka pomoću elektronskog mikroskopa ima veliku primjenu u paleontološkim i mineraloškim istraživanjima i istraživanju mikro tekstura i struktura različitih vrsta stijena.

Laboratorij:

 • Ana Čaić, voditelj
 • Mirjana Drušković
 • Damir Galović
 • Dragica Kovačić
 • Đurđica Novoselec
 • Antun Škrtić

Baza Šestar: www.sestar.hr

Popis metoda laboratorija

Skip to content