Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

 

INTERNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Komplementarna petrokronološka karakterizacija granita, progresivno metamorfnih stijena i migmatita u metamorfnom kompleksu Papuka (Slavonske planine, Hrvatska) (PAPUKRON)

Cilj projekta je komplementarna petrokronološka karakterizacija granita, migmatita i progresivno-metamorfnih stijena metamorfnog kompleksa Papuka (Slavonsko gorje, Hrvatska). Istraživanja će biti usmjerena na geokronologiju, petrologiju, mineralogiju, geokemiju i strukturnu geologiju. In situ LA-ICP-MS analiza akcesornih minerala omogućit će datiranje i karakterizaciju procesa koji su oblikovali istraživane stijene. Rezultati ovog istraživanja pružit će nove uvide u uvjete i vremenske okvire, intruzije granita, migmatizacije i metamorfizma u metamorfnom kompleksu Papuka, kao i uvjete taljenja i pretaljivanja. Također, omogućit će bolje razumijevanje temeljnih anatektičkih procesa i regionalnih geoloških događaja. Statistička obrada geokemijskih podataka pružit će uvid u trendove promjena kemijskog sastava stijena tijekom procesa koji će se proučavati. Konačno, strukturni podaci će pridonijeti boljem razumijevanju kasnijih deformacijskih događaja. Vrijednost projekta je u povezivanju s inozemnim laboratorijima i upoznavanju znanstvenika Hrvatskog geološkog instituta sa suvremenim petrokronološkim metodama istraživanja na najvišoj znanstvenoj razini, te formiranju istraživačke grupe za petrologiju metamorfnih i intruzivnih magmatskih stijena.

Glavni istraživač / voditelj projekta: dr.sc. Marija Horvat, dipl. ing. geologije

 

dr. sc. Ivan Mišur, dipl. ing. geol.

dr. sc. Danijel Ivanišević, dipl. ing. geol.

dr. sc. Jasmina Martinčević Lazar, dipl. ing.  geol.

Matija Vukovski, mag. geol.

dr. sc. Damir Slovenec, dipl. ing. geol.

dr. sc. Marija Horvat, dipl. ing. geol.

Trajanje projekta: 01.01.2024.–31.12.2027.

 


 

Kategorija projekta: istraživački projekt praćen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske; sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026. – NextGenerationEU

 

 

Financiranje: 60.773,90 eura

  1. godina: 15.217,00 eura
  2. godina: 15.177,60 eura
  3. godina: 15.165,00 eura
  4. godina: 15.214,30 eura

 

Status: Aktivan

hr
Skip to content