Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU

Nacionalni kompetativni projekti

Vulkano-sedimentne sukcesije sjeverozapadne Hrvatske i njihov auloga u razumijevanju geodinamike Paleotetisa tijekom srednjeg trijasa (GOST)

Budući da se u zapadnom dijelu Paleotetisa vezanom za Alpsko-Karpatsko-Dinaridsko područje tijekom srednjeg trijasa duž kontinentalnih rubova karbonatne platforme odvijala intenzivna magmatska aktivnost, istraživanje vulkano-sedimentnih sukcesija od iznimnog je značaja za rješavanje geodinamike zbivanja. Područje istraživanja ovog projekta uključuje niz gora SZ Hrvatske (Ivanščica, Strahinjščica, Kuna gora, Desinić gora, Ravna gora, Žumberačka gora). Težište istraživanja bit će usmjereno na efuzive i vulkanoklastite interstratificirane u srednjotrijaskim marinskim sedimentnim stijenama. Cilj nam je sustavno proučiti vulkansko-sedimentne asocijacije iz perspektive različitih geoloških disciplina slijedeći suvremeni pristup kroz koji ćemo integrirati mineraloške, petrološke, geokemijske, paleontološke, sedimentološke, izotopne i strukturne podatke kako bi smo razjasnili tektonsku povijest područja. Rezultati će biti dobiveni upotrebom različitih analitičkih metoda i tehnika, uključujući i određivanje izotopne starosti. Analizom i sintezom rezultata razjasnit će se geneza, karakter, podrijetlo i vrijeme kristalizacije primarnih magmi, zatim rekonstruirati geotektonski okoliši nastanka vulkanskih/vulkanoklastičnih stijena, te pružiti uvid u fizikalno-kemijske uvjete u kojima se zbivalo postkonsolidacijsko trošenje i dijagenetski procesi. Sedimentološkim analizama definirat će se okoliši i uvjeti taloženja vulkano-sedimentnih naslaga, a biostratigrafskim podacima i izotopnim datiranjem nastojat će se odrediti stratigrafski raspon vulkanske aktivnosti. Rezultati će omogućiti nove spoznaje o pojavnosti, načinu, uvjetima i vremenu postanka istraživanih vulkano-sedimentnih sukcesija sjeverozapadne Hrvatske. Takav pristup će u konačnici dovesti do kronološke rekonstrukcije tektonomagmatske evolucije tijekom donjeg mezozoika, što će poslužiti kao okvir za novi jednoznačni petrogenetsko-sedimentološki model razvoja geoloških zbivanja tijekom razdoblja srednjeg trijasa.

Projektna web stranica: https://projectgost.wordpress.com/

Glavni istraživač / voditelj: dr. sc. Damir Slovenec

 • Hrvatski geološki institut, Zagreb:
  Damir Slovenec, Mirko Belak, Tonći Grgasović, Marija Horvat, Duje Kukoč, Matija Vukovski (doktorand)
 • Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb:
  Duje Smirčić, Bruno Tomljenović (savjetnik)
 • Texas Tech University, Lubbock:
  Branimir Šegvić, Giovanni Zanoni
 • Geološki zavod Slovenije, Ljubljana:
  Tea Kolar Jurkovšek
 • Znanstveno-istraživački centar SAZU, Ljubljana:
  Špela Goričan

Datum početka i kraja projekta: 01.12.2019.-1.12.2023.

 

Kategorija projekta: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)

Ugovoreni iznos financiranja:

Status: Aktivan

hr
Skip to content