Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE

Projekti EU fondova

EMODnet Geology: Discover Europe’s seabed geology

Poznavanje naših mora i oceana je bitno za razvoj plavog gospodarstva i poboljšanje upravljanja morskim okolišem. Stjecanje tog znanja zahtijeva sastavljanje podataka prikupljenih od više stotina tijela – istraživačkih instituta, geoloških instituta, hidrografskih ureda, agencija za okoliš – u koherentnu sliku. U ostvarenju tih ciljeva definirana je integrirana pomorska politika EU-a koja je omogućila tim organizacijama da uspostave europski marinski opservatorij i podatkovnu mrežu EMODnet (European Marine Observation and Data Network). EMODnet je konzorcij organizacija unutar Europe koji okuplja podatke o morima, produkte tih podataka i metapodatke iz raznih izvora, kako bi podaci o morima postali dostupni svima. Rezultat takvog pristupa bit će stvaranje integriranih slojeva podataka za sva europska mora i njihova distribucija putem interneta. Osnovni cilj EMODnet projekta jest omogućavanje javne dostupnosti već postojećih ali fragmentiranih i dosad nedostupnih podataka o morskom okolišu. Podaci su dostupni širokom spektru korisnika, uključujući komercijalne organizacije, javne uprave, znanstvene zajednice i građane. Kroz EMODnet će se povećati učinkovitost svih onih koji trebaju te podatke za planiranje i izgradnju novih off-shore objekata, procjenu rizika od erozije obale i praćenje morskih zaštićenih područja.

Projekt EMODnet podijeljen je na više tematskih područja istraživanja mora i morskog okoliša, kao što su područja istraživanja batimetrija, biologija, kemija, geologija, ljudske aktivnosti, fizika i habitati morskog dna. Hrvatski geološki institut sudjeluje u EMODnet-Geologija projektima od 2013. godine, u projektu EMODnet Geologija-2 (2013-2016), EMODnet Geologija-3 (2017-2018), EMODnet Geologija-4 (2019-2021). Projekt EMODnet financira Odjel za pomorstvo i ribarstvo Europske komisije (DG Mare). Osnovni cilj EMODnet projekta jest omogućavanje javne dostupnosti već postojećih, ali fragmentiranih i dosad nedostupnih podataka o morskom okolišu. Podaci će biti dostupnim širokom spektru korisnika, uključujući komercijalne organizacije, javne uprave, znanstvene zajednice i građane. Kroz EMODnet će se povećati učinkovitost svih onih koji trebaju te podatke za planiranje i izgradnju novih off-shore objekata, procjenu rizika od erozije obale i praćenje morskih zaštićenih područja. Teme koje obrađuje projekt EMODnet Geologija-4 na temelju kojih se izrađuju karte su sedimenti podmorja (Seabed Substrate), geološka karta podmorja (Sea-floor Geology), dinamika obale (Coastal Behavior), geološki događaji i vjerojatnosti (Events & Probabilities), morske mineralne sirovine (Marine Minerals), potopljeni okoliši (Submerged Landscapes). Podaci su dostupni na jednoj platformi (EMODnet portali), te su harmonizirani su i usporedivi. Voditelj i koordinator projekta EMODnet-Geologija je Henry Vallius iz Geološka službe Finske (GTK).

Web stranica projekta: https://www.emodnet-geology.eu/

EMODnet Geologija portal: https://www.emodnet-geology.eu/map-viewer/

Glavni istraživač / voditelj iz Instituta: dr.sc. Slobodan Miko

Nikolina Ilijanić,

Ozren Hasan,

Dea Brunović

Datum početka i kraja projekta: 02.12.2019.-02.12.2021.


 

Kategorija projekta: EU EASME DG Mare


Ugovoreni iznos financiranja: 30.000,00 €


Status: Završen

hr
Skip to content