Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

Croatian Geological Survey

DEPARTMENT FOR MINERAL RESOURCES AND MARINE GEOLOGY

EU Funds Projects

EMODnet Geology: Discover Europe’s seabed geology

Poznavanje naših mora i oceana je bitno za razvoj plavog gospodarstva i poboljšanje upravljanja morskim okolišem. Stjecanje tog znanja zahtijeva sastavljanje podataka prikupljenih od više stotina tijela – istraživačkih instituta, geoloških instituta, hidrografskih ureda, agencija za okoliš – u koherentnu sliku. U ostvarenju tih ciljeva definirana je integrirana pomorska politika EU-a koja je omogućila tim organizacijama da uspostave europski marinski opservatorij i podatkovnu mrežu EMODnet (European Marine Observation and Data Network). EMODnet je konzorcij organizacija unutar Europe koji okuplja podatke o morima, produkte tih podataka i metapodatke iz raznih izvora, kako bi podaci o morima postali dostupni svima. Rezultat takvog pristupa bit će stvaranje integriranih slojeva podataka za sva europska mora i njihova distribucija putem interneta. Osnovni cilj EMODnet projekta jest omogućavanje javne dostupnosti već postojećih ali fragmentiranih i dosad nedostupnih podataka o morskom okolišu. Podaci su dostupni širokom spektru korisnika, uključujući komercijalne organizacije, javne uprave, znanstvene zajednice i građane. Kroz EMODnet će se povećati učinkovitost svih onih koji trebaju te podatke za planiranje i izgradnju novih off-shore objekata, procjenu rizika od erozije obale i praćenje morskih zaštićenih područja.

Projekt EMODnet podijeljen je na više tematskih područja istraživanja mora i morskog okoliša, kao što su područja istraživanja batimetrija, biologija, kemija, geologija, ljudske aktivnosti, fizika i habitati morskog dna. Hrvatski geološki institut sudjeluje u EMODnet-Geologija projektima od 2013. godine, u projektu EMODnet Geologija-2 (2013-2016), EMODnet Geologija-3 (2017-2018), EMODnet Geologija-4 (2019-2021). Projekt EMODnet financira Odjel za pomorstvo i ribarstvo Europske komisije (DG Mare). Osnovni cilj EMODnet projekta jest omogućavanje javne dostupnosti već postojećih, ali fragmentiranih i dosad nedostupnih podataka o morskom okolišu. Podaci će biti dostupnim širokom spektru korisnika, uključujući komercijalne organizacije, javne uprave, znanstvene zajednice i građane. Kroz EMODnet će se povećati učinkovitost svih onih koji trebaju te podatke za planiranje i izgradnju novih off-shore objekata, procjenu rizika od erozije obale i praćenje morskih zaštićenih područja. Teme koje obrađuje projekt EMODnet Geologija-4 na temelju kojih se izrađuju karte su sedimenti podmorja (Seabed Substrate), geološka karta podmorja (Sea-floor Geology), dinamika obale (Coastal Behavior), geološki događaji i vjerojatnosti (Events & Probabilities), morske mineralne sirovine (Marine Minerals), potopljeni okoliši (Submerged Landscapes). Podaci su dostupni na jednoj platformi (EMODnet portali), te su harmonizirani su i usporedivi. Voditelj i koordinator projekta EMODnet-Geologija je Henry Vallius iz Geološka službe Finske (GTK).

Project webpage: https://www.emodnet-geology.eu/

EMODnet Geology Portal: https://www.emodnet-geology.eu/map-viewer/

Glavni istraživač / voditelj iz Instituta: dr.sc. Slobodan Miko

Ilijanić Nikolina,

Hasan Ozren,

Dea Brunović

Project duration: 02.12.2019.-02.12.2021.


 

Project Category: EU EASME DG Mare


Financing amount: 30.000,00 €


Status: Završen

en_US
Skip to content