Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

 

INTERNI ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Dinamika ogolina Istre: od uzorka do sliva (DONA)

Projekt DONA temelji se na istraživanju egzogenetskih procesa vezanih uz karakteristične reljefne oblike – ogoline, koje su u Hrvatskoj dominantno razvijene na području Sive Istre unutar flišnog kompleksa. Naglasak je na ekscesivnoj eroziji, koja adresira ozbiljne probleme vezane uz destruktivne utjecaje na okoliš, kao što su zatrpavanje akumulacijskih jezera, odvodnih kanala i retencijskih pregrada te aktivacija klizišta. Kako bi se riješio ovaj problem, ključno je provesti istraživanja koja će omogućiti definiranje godišnjih iznosa erozije/denudacije, te proučavanje osnovnih mehanizama i uzročnika, posebno u kontekstu sve češćih klimatskih ekstrema.

U tom smislu, važno je razumjeti međuodnose između petrografskih i mineraloških svojstava s fizičkim i mehaničkim svojstvima materijala (mjerilo uzorka), kao i utjecaj materijala, klimatskih i morfometrijskih značajki na eroziju/denudaciju (mjerilo izdanka). Kombinirajući daljinska istraživanja, terenski i laboratorijski rad, projekt će pružiti uvid u kompleksne interakcije između geoloških, klimatskih i morfoloških procesa, kako bi se omogućilo ne samo razumijevanje uzroka problema, nego i planiranje preventivnih mjera te očuvanje ovog osjetljivog okoliša Sive Istre.

Glavni istraživačica / voditeljica projekta: dr. sc. Vlatko Gulam

Stanislav Bergant,

Iris Bostjančić,

Hrvoje Burić,

Mario Dolić,

Marina Filipović,

Tihomir Frangen,

Marija Horvat,

Tomislav Novosel,

Krešimir Petrinjak,

Davor Pollak,

Nedeljko Stanić

Trajanje projekta: 01.01.2024.–31.12.2027.

 


 

Kategorija projekta: istraživački projekt praćen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske; sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026. – NextGenerationEU

 

 

Financiranje: 92.600,00 €

    Status: Aktivan

    hr
    Skip to content