Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU

Završeni projekti

RoofOfRock – Geološka istraživanja arhitektonsko-građevnog i pločastog

vapnenca duž jadranskog krškog pojasa Hrvatske

HGI je obavljao poslove vezane uz geološki dio projekta RoofOfRock na području Republike Hrvatske. Projekt RoofOfRock bio je financiran kroz Adriatic IPA prekogranični program EU, a vodeći partner bio je Geološki zavod Slovenije. Prema ugovorima s hrvatskim projektnim partnerima – županijskim razvojnim agencijama Zadarske (ZADRA), Splitsko-dalmatinske (RERA SD), Dubrovačko-neretvanske (DUNEA) i Istarske županije (IDA), HGI tim je izvodio geološka istraživanja i izrađivao bazu podataka u GIS okruženju. Glavni cilj geološkog dijela projekta bio je definiranje općeg potencijala vapnenca kao arhitektonsko-građevnog (ag) kamena (za sve priobalne županije RH) te detaljniji prikaz područja pojavljivanja odabranih tipova vapnenca s posebnim naglaskom na pločaste vapnence, uz procjenu njihova potencijala kao ag materijala za promociju i zaštitu zajedničke prirodne i kulturne baštine (na odabranim područjima četiriju županija RH – projektnih partnera na projektu RoofOfRock). HGI tim činilo je 20-ak znanstvenih, stručnih i tehničkih suradnika sa Zavoda za geologiju. U okviru projekta izrađena je kompilacijska pregledna geološka karta projektnog područja u RH mjerila 1:250.000 i na temelju nje pregledna karta potencijalnosti ag kamena vapnenca s prikazom odabranih kamenoloma. Pločasti vapnenci detaljno su istraživani u Istri, širem području Benkovca i Trogira te dijelovima otoka Brača, Hvara, Šolte, Visa, Korčule i poluotoka Pelješca. Na temelju geološkog kartiranja izrađene su detaljne geološke (litostratigrafske) karte odabranih područja te geološke baze podataka u ArcGIS okruženju. Tijekom istraživanja definirane su temeljne stratigrafske, sedimentološke i paleontološke značajke raznih tipova pločastih vapnenaca koji se unutar slijeda naslaga mogu izdvojiti kao litostratigrafske jedinice lateralnog pružanja od 100 m do 20-ak km.

Web stranica projekta:

www.roofofrock.eu, http://www.adriawealth.eu/project/roofofrock/

http://www.ida.hr/index.php?id=578;

https://www.dunea.hr/projekt-roof-of-rock

Glavni istraživač / voditelj: dr. sc. Tvrtko Korbar


Datum početka i kraja projekta: 10/2012 – 09/2015


 

Kategorija projekta: Projekt br:

 

 

Ugovoreni iznos financiranja:

 


Status: Završen

hr
Skip to content