Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU

Završeni projekti

Okolišno-geokemijska istraživanja riječnih sedimenata u području rijeke Drave

(Austrija, Slovenija, Hrvatska) na temelju mineraloško-mikrokemijske fazne

analize – dopuna metode geoke-mijskog istraživanja u Hrvatskoj i Sloveniji

(»Environmental geochemical investigations of stream sediments in the Drau/Drava

region (Austria, Slovenia, Croatia by mineralogical and microprobe techniques – an

additional methodological approach to geochemical projects in

Croatia and Slovenia«)

Usklađivanje metodologije uzorkovanja, mineraloško-geokemijske fazne analize te obrada analitičkih podataka stream sedimenata rijeke Drave na području Austrije, Slovenije i Hrvatske, kao i utvrđivanje podrijetla teških metala u aluvijalnim naslagama rijeke Drave u svrhu rješavanja raznih pitanja zaštite okoliša.

Glavni istraživač / voditelj: dr.sc. Josip Halamić

 

Lidija Galović,

Zoran Peh,

Ajka Šorša

Datum početka i kraja projekta: 2008. – 2009.

 


 

Kategorija projekta: Bilateralni projekt (znanstveno-istraživačka suradnja Slovenija-Hrvatska)

 

 

Ugovoreni iznos financiranja:

 

 

 


Status: Završen

hr
Skip to content