Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU I I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

Predstojnik Zavoda: Dr.sc. Josip Terzić

Tel: +385 1 6160 700

E-mail: jterzic@hgi-cgs.hr

 

Tajnica Zavoda: Nataša Pomper

Tel: +385 1 6160 710

E-mail: npomper@hgi-cgs.hr

Zavod za hidrogeologiju i inženjersku geologiju (ZHGIG) Hrvatskog geološkog instituta (HGI) obavlja poslove iz znanstvene grane geološkog inženjerstva na znanstvenoj i stručnoj razini. Riječ je o primijenjenom dijelu geološke struke koji pripada tehničkim znanostima.

Osim temeljne djelatnosti HGI, osnovnih karata, istraživači sudjeluju u brojnim raznovrsnim projektima – znanstvenim i/ili stručnim – financiranim od najrazličitijih izvora: od Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), europskih (Horizon2020, Interreg i sl.) i ostalih međunarodnih fondova, preko različitih institucija poput UNESCO-a, do nacionalnih izvora: ministarstava, agencija, fakulteta, lokalne uprave, vodovodnih poduzeća, geotehničkih projektanata i ostalih naručitelja iz javnog ili privatnog sektora.

U zavodu se trenutno izvode tri znanstvena projekta HRZZ:

 • TRANITAL (voditeljica dr. Marković);
 • ISSAH (voditelj dr. Urumović);
 • HyTheC (voditeljica dr. Borović).

Među brojnim projektima koji se trenutno provode u zavodu ističu se projekti financirani od strane fondova EU.

 • GeoTwinn – Horizon2020 – voditelj dr. sc. Davor Pollak, a HGI vodeći partner;
 • GeoERA – Horizon2020 – razni projekti, od koji se u zavodu HGIG vode sljedeći: HotLime i MUSE (voditeljica dr. sc. Staša Borović), HOVER (voditelj dr. sc. Ozren Larva), te RESOURCE I TACTIC (voditelj dr. sc. Andrej Stroj);
 • boDEREC-CE – Interreg CE – voditelj dr. sc. Josip Terzić, a HGI vodeći partner;
 • DEEPWATER-CE – Interreg CE – voditeljica dr. sc. Staša Borović;
 • MU-HA – Interreg Adrion – voditeljica dr. sc. Jasmina Lukač Reberski;
 • RESPONSa – Interreg Hrvatska-Bosna iHercegovina-Crna gora – voditelj dr. sc. Vlatko Gulam;
 • Geothermal-DHC – CA18219 – voditeljica dr. sc. Staša Borović;
 • UKV – strukturni fondovi, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – voditelj dr. sc. Josip Terzić.

Ovi su projekti veoma značajni jer predstavljaju način na koji će se u budućnosti institucije našeg tipa sve više financirati. Zavod ima bogatu tradiciju sudjelovanja u projektima ove vrste, još od više COST projekata iz 1990.-ih, te nešto većih projekata KATER i KATER II koji su trajali od kasnih 1990.-ih do 2006. Posebno je veliko iskustvo stečeno sudjelovanjem u projektu CC-WaterS, a metodologija uspostavljena pri tim istraživanjima kapitalizira se i danas u brojim projektima. Korist koju zavod HGIG ostvaruje od projekata ove vrste je velika, te se tako došlo do vrijedne istraživačke opreme, financiran je terenski rad i analitika koji jesu, ili će, značajno doprinijeti radu na temeljnim projektima i znanstvenom radu sensu stricto, tj. pisanju znanstvenih članaka i izradi doktorskih disertacija. Osim toga izravno na ovakvim projektima mogu se zapošljavati mahom mladi inženjeri koji na taj način stječu bogato iskustvo, doprinose svojim radom zavodu, a pošto su plaćani izravno s projekata ne opterećuju proračun Republike Hrvatske (RH). Tako se među brojim projektima provođenim u ZHGIG u posljednjih nekoliko godina ističu:

 

Osim projekata temeljne djelatnosti, znanstvenih i EU projekata, zavod HGIG je tradicionalno prisutan u brojnim tržišnim projektima na nacionalnoj razini, a povremeno i izvan RH. Ovi projekti često imaju kraće trajanje, no ponekad su i višegodišnji. Istraživači, koliko im to temeljni i znanstveni rad dopušta, kontinuirano dobivaju i provode nove projekte ove vrste, te je moguće zaključiti kako ih je u svakom trenutku aktivno dvadesetak.

Znanstvenici i stručnjaci HGIG zavoda sustavno i kontinuirano predlažu nove međunarodne i nacionalne znanstvene i stručne projekte. Iz svih ovih projekata dobivaju se važni podatci potrebni za rad u temeljnoj djelatnosti, znanstvenim radovima i disertacijama.

Istraživači zavoda osposobljeni su obavljati brojne istraživačke postupke i izrađivati elaborate i studije, pa se tako mogu izdvojiti: elaborati zona sanitarne zaštite, hidrogeološka i inženjerskogeološka mikrozoniranja, dijelovi studija utjecaja na okoliš vezani uz geološko inženjerstvo, podloge vezane uz građevinske projekte među kojima se ističe posebno veliko iskustvo rada na linearnim infrastrukturnim objektima i hidroelektranama, trasiranja podzemnih tokova, istraživanja dubokih i plitkih geotermalnih i hidrotermalnih bogatstava, pronalaženje novih i proučavanje postojećih zaliha podzemne vode za piće, navodnjavanja ili bilo koju namjenu, istraživanje kakvoće, hidrokemijskih i izotopnih svojstava voda, istraživanja geohazarda, istraživanja klizišta i ostalih nestabilnosti, izrada GIS projekata, te laboratorijske analize različite vrste. Pošto se u Hrvatskoj znatno razlikuju dva prirodna okruženja u kojima geolozi rade, a to su krški Dinaridi i Panonsko područje, tako su i pojedini istraživači u većoj ili manjoj mjeri specijalizirani za rad u jednom od njih.

Osim tradicionalno važnih struka, hidrogeologije i inženjerske geologije, u zavodu se u novije vrijeme sve više istražuju geotermalna i hidrotermalna istraživanja, daljinska istraživanja bespilotnim letjelicama te primijenjena geofizička istraživanja.

Što se tiče objavljivanja znanstvenih radova, zavod kao cjelina i pojedini djelatnici ZHGIG su među najreferentnijim znanstvenicima iz područja geološkog inženjerstva u RH. Velik je iskorak u broju i kakvoći objavljenih radova načinjen u posljednjih nekoliko godina, a trend rasta broja znanstvenih radova se nastavlja i kontinuirano potiče.

U zavodu HGIG kao svojevrsne podjedinice djeluju dva laboratorija: hidrokemijski i inženjerskogeološki:

Hidrokemijski laboratorij postoji od sredine 1990.-ih godina prošlog stoljeća i od osnivanja kontinuirano se unaprjeđuje, te je sada u stanju na visokoj razini odrediti brojne parametre važne za hidrogeološku ekspertizu. U potpunosti je inkorporiran u svakodnevni rad istraživača – hidrogeologa. Laboratorij raspolaže opremom za in situ mjerenja: terenskim sondama s više pokazatelja, osjetilima za kontinuirano mjerenje EC, T, pH i kisika izravno na terenu (tzv. logger), te dubinskim sondama i uzorkivačima (sampler) za bušotine. Od laboratorijske opreme ističu se ionski kromatograf, spektrofotometar i analizator Picarro kojim se određuju stabilni izotopi deuterij i kisik-18 (instrument kupljen u sklopu IPA Adriatic projekta Drinkadria), i TN analizator tvrtke HACH i analizator ukupnih i otopljenih organskih i anorganskih ugljika (kupljeni u sklopu HRZZ projekta TRANITAL). Neke od instrumenata hidrokemijski laboratorij dijeli s pojedinim laboratorijima drugih zavoda HGI. Način nabave laboratorijske opreme putem EU ili HRZZ projekata predstavlja glavni vid za buduće unaprjeđivanje opreme, no prema potrebi zavod HGIG ulagat će i dalje vlastita sredstva.

Za razliku od hidrokemijskog, inženjerskogeološki laboratorij je nešto mlađi, uspostavljen u zadnjih desetak godina. Osim pripreme uzoraka uspješno se izvode razni inženjerskogeološki i geotehnički pokusi. U laboratoriju su već uspješno odrađene brojne analize ugrađene u temeljnu djelatnost, znanstvene radove i doktorske disertacije.

Skip to content