Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

The early Paleozoic cumulate gabbroic rocks from the southwest part of the Tisza Mega-Unit (Mt. Papuk, NE Croatia): evidence of a Gondwana suture zone

Suradnja znanstvenika iz HGI-a, Damira Sloveneca, Mirka Belaka i Ivana Mišura s kolegama Branimirom Šegvićem (Texas Tech University, Lubbock, USA) i Ralfom Schusterom (Geological Survey of Austria, Vienna, Austria) rezultirala je objavom znanstvenog rada naslova “The early Paleozoic cumulate gabbroic rocks from the southwest part of the Tisza Mega-Unit (Mt. Papuk, NE Croatia) – evidence of a Gondwana suture zone” u časopisu International Journal of Earth Sciences.

U radu se prezentiraju rezultati istraživanja heteroadkumulatnih gabronoritnih stijena koje izdanjuju na južnim padinama Papuka smještenih na južnom rubu Tisija mega jedinice. Ove stijene, koje potječu iz dubljih dijelova oceanske kore, karakterizira kristalizacijski slijed minerala (spinel, piroksen, plagioklas, amfibol) tipičan za sub-solidus kristalizaciju u otvorenom sustavu pri visokim temperaturama (780–1120 °C)  i srednjim tlakovima (0,32–0,74 GPa). Kemizam primarnih mineralnih faza, kao i same stijene sugeriraju snažan utjecaj subdukcijskih procesa tipičan za mafitne intruzije nastale iznad plaštnog klina u korijenu otočnog luka na dubini između 10 i 21 km. Prikazani geokemijski i izotopni podaci (40Ar-39Ar: 487,1 ± 4,3 Ma i Sm-Nd: 505 Ma) indiciraju postojanje intra-oceanskog luka povezanog s geodinamskim događajima u Prototetiskom oceanskom području s.l. tijekom razdoblja srednjeg kambrija do najranijeg ordovicija. Ti su događaji vjerojatno bili povezani sa subduciranjem Quaidam(?) zalučnog oceana ili, alternativno, sa subdukcijom i zatvaranjem pojedinih segmenata Prototetisa smještenih između mikrokontinentalnih fragmenata Azije. Zatvaranje tih zalučnih oceana dovelo je do fragmentacije kore, a zatim i do smještavanja nemetamorfoziranih mafita na obduciranu sekvencu udaljenu od aktivnih kontinentalnih rubova Gondwane i Laurassije u vrijeme formiranja Pangeae tijekom razdoblja kasnog paleozoika.

Rad je dostupan na poveznici: https://link.springer.com/article/10.1007/s00531-020-01896-8 .

Skip to content