Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA HIDROGEOLOGIJU I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

GeoERA – TACTIC: Tools for Assessment of ClimaTe change ImpacT on groundwater and adaptation Strategies

 

U okviru GeoERA istraživačkog programa (H2020 ERA-NET Cofund Action), u koji su uključene 33 nacionalne i 15 regionalnih europskih geoloških službi (GeoERA consortium), Hrvatski geološki institut sudjeluje u provedbi više projekata. U okviru GeoERA teme istraživanja podzemnih voda TACTIC projekt jedan je od njih. Ukupan proračun projekta je 1.799.979 € od kojih 1.265.385 € financiraju projektni partneri, a EU financira 534.594 €.

Klimatske promjene već imaju rasprostranjene i značajne utjecaje u Europi, a očekuje se i povećavanje utjecaja u budućnosti. Da bi se smanjila šteta, potrebne su detaljne procjene, temeljene na detaljnom razumijevanju hidrološkog sustava, u cilju planiranja optimalnih strategija prilagodbe. Podzemne vode igraju vitalnu ulogu u prirodnom ciklusu slatke vode te mogu ublažiti ili pojačati utjecaje ekstremnih klimatskih događaja ( suše ili poplave), ovisno o svojstvima podzemlja i stanju sustava (suh/vlažan) prije događaja. Razumijevanje hidrogeologije stoga je bitno za procjenu utjecaja klimatskih promjena. Geološke službe i instituti u Europi posjeduju potrebne podatke i znanja o sustavu podzemnih voda, a neke institucije već posjeduju i vrhunske ekspertize za procjenu klimatskih promjena i njihovih utjecaja. S ciljem pojednostavljenja i poboljšanja procjena te dobivanja usklađenih rezultata na razini EU-a, institucije će u TACTIC-u surađivati ​​na razvoju istraživačke infrastrukture za unapređenje i usklađivanje procjena klimatskih promjena koristeći znanje i podatke o sustavima podzemnih voda. Metode se testiraju na pilot područjima koja pokrivaju raznolike klimatske scenarije i hidrogeološke uvjete u Europi. Dostavljajući podatke i rezultate Europskoj informacijskoj platformi za pohranu i vizualizaciju (EGDI), TACTIC će dodatno pridonijeti jednostavnom pristupu informacijama bitnim za procjene klimatskih promjena, koje se mogu koristiti izravno ili integrirati u buduće sustave podrške odlučivanju.

Web stranica projekta: https://www.hgi-cgs.hr/tactic/

Voditelj u HGI: dr.sc. Andrej Stroj

Ozren Larva

Datum početka i kraja projekta: 01.07.2018.-31.12.2021.

 

Kategorija projekta: H2020 ERA-NET

 

Ugovoreni iznos financiranja:

52,275.00 € (70.3% HGI, 29.7% EU).

Projekt je dijelom financiran iz EU Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 731166

 

Status: Aktivan

hr
Skip to content