Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA HIDROGEOLOGIJU I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

GeoERA – TACTIC: Tools for Assessment of ClimaTe change ImpacT on groundwater and adaptation Strategies

Voditelj projekta: dr.sc. Andrej Stroj

Klimatske promjene već imaju rasprostranjene i značajne utjecaje u Europi, a očekuje se i povećavanje utjecaja u budućnosti. Da bi se smanjila šteta, potrebne su detaljne procjene, temeljene na detaljnom razumijevanju hidrološkog sustava, u cilju planiranja optimalnih strategija prilagodbe. Podzemne vode igraju vitalnu ulogu u prirodnom ciklusu slatke vode te mogu ublažiti ili pojačati utjecaje ekstremnih klimatskih događaja ( suše ili poplave), ovisno o svojstvima podzemlja i stanju sustava (suh/vlažan) prije događaja. Razumijevanje hidrogeologije stoga je bitno za procjenu utjecaja klimatskih promjena. Geološke službe i instituti u Europi posjeduju potrebne podatke i znanja o sustavu podzemnih voda, a neke institucije već posjeduju i vrhunske ekspertize za procjenu klimatskih promjena i njihovih utjecaja. S ciljem pojednostavljenja i poboljšanja procjena te dobivanja usklađenih rezultata na razini EU-a, institucije će u TACTIC-u surađivati ​​na razvoju istraživačke infrastrukture za unapređenje i usklađivanje procjena klimatskih promjena koristeći znanje i podatke o sustavima podzemnih voda. Metode se testiraju na pilot područjima koja pokrivaju raznolike klimatske scenarije i hidrogeološke uvjete u Europi. Dostavljajući podatke i rezultate Europskoj informacijskoj platformi za pohranu i vizualizaciju (EGDI), TACTIC će dodatno pridonijeti jednostavnom pristupu informacijama bitnim za procjene klimatskih promjena, koje se mogu koristiti izravno ili integrirati u buduće sustave podrške odlučivanju.

Skip to content