Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA HIDROGEOLOGIJU I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

Gospodarstveni (tržišni) projekti

Studija seizmička i geološka mikronizacija dijela grada Zagreba

Provedeno seizmičko mikrozoniranje (2017.-2019.) rezultiralo je podjelom podsljemenske zone grada Zagreba na područja podjednake amplifikacije trešnje tla u odnosu na osnovnu stijenu. Te zone u skladu su s normom Eurokod 8 koja sadrži upute za protupotresnu gradnju. Time je za dio područja tj. Podsljemensku urbaniziranu zonu (područje istraživanja ~175 km2) grad Zagreb dobio seizmičku podlogu neophodnu prilikom urbanističkog planiranja, odnosno planiranja većih infrastrukturnih objekata, što je glavni preduvjet za dalji razvoj grada. Rezultati provedenih istraživanja (prikazanih u 4 knjige Studije, GIS projektu i karti) u svakom slučaju povećavaju fond znanja i doprinose boljem poznavanju svojstava tla i stijena na području istraživanja, a uklopljeni su i na Kartu seizmičkog mikrozoniranja prema standardima Eurokoda 8 u M 1:25.000. Namjena karte je optimizirati planiranje i gradnju odnosno karta u ovom obliku se može izravno primijeniti pri planiranju razvoja istraživanog prostora u skladu sa standardima Eurokoda 8.

Investitor: Grad Zagreb

Glavni istraživač / voditelj: Hrvatski geološki institut

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU,

PRIRODOSLOVNO MATEMATIČKI FAKULTET, GEOFIZIČKI ODSJEK,

GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o.,

TERRA COMPACTA d.o.o

Datum početka i kraja projekta: 2017.-2019.

Kategorija projekta: Gospodarstveni (tržišni) projekt


Ugovoreni iznos financiranja:  


Status: Završen

Karta seizmičkog mikrozoniranj prema standardima Eurokoda 8

Skip to content