Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Structural setting and geodynamics of the Kvarner area (Northern Adriatic)

Znanstveni rad objavljen u časopisu Marine and Petroleum Geology rezultat je istraživanja provedenih u sklopu HRZZ projekta GEOSEKVA od strane geologa iz HGI-a i Sveučilišta u Trstu.

Istraživanja su provedena na seizmičkim i bušotinskim podacima koji su uspoređeni s podacima s površine terena, točnije OGK listovima područja Kvarnera. Rezultati ukazuju na prisutnost thin i thick-skinned tektonike u području Vanjskih Dinarida, a strukture vidljive na površini Istarskog poluotoka i Kvarnerskih otoka se nastavljaju i pod morem. Navedene strukture su reaktivirane recentnom transpresijskom tektonikom. Isto tako, na seizmičkim podacima vidljive su kanjoni, doline i mali bazeni zapunjeni progadacijskim sustavima, koji nažalost nisu kalibrirani i bušotinama.

Link za pristup radu: https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2020.104857

Skip to content