Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE

Gospodarstveni (tržišni) projekti

Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske (RH)

Inicijator izrade Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, a u izradi će operativno sudjelovati Uprava za investicije, industriju i inovacije, Sektor za rudarstvo. Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske konceptualno je osmišljena kao nacionalna strategija i trebala bi biti sastavni dio cjelokupne Strategije gospodarskog razvitka Republike Hrvatske.

Rudarstvo je jedna od najstarijih gospodarskih grana koja se bavi istraživanjem i eksploatacijom mineralnih sirovina. Mineralne sirovine predstavljaju rudno blago koje je dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, te ima njezinu osobitu zaštitu i iskorištava se pod uvjetima i na način koji su propisani Zakonom o rudarstvu. Vrijednost mineralnih sirovina je promjenjiva, ovisno o tržišnim potrebama, te je jedan od zadataka Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kontinuirana valorizacija njihove vrijednosti. Budući su rudarski radovi određeni lokacijom ležišta mineralnih sirovina, a poradi ograničenja tehničke prirode, kao i htjenja društvene zajednice, rudarska i geološka struka se moraju aktivno uključiti u prostorno planiranje i ukazati na lokacije potencijalnih ležišta mineralnih sirovina kako bi se temeljem stručnih podloga mogla donijeti odluka o prioritetu namjene prostora.

Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske (RH) treba, pored ostalog, dati odgovore na slijedeća pitanja:

–           koje vrste mineralnih sirovina postoje u RH,

–           kolike su utvrđene rezerve mineralnih sirovina u RH,

–           kolika je eksploatacija i potrošnja mineralnih sirovina u RH

–           koje vrste mineralnih sirovina su potrebne za razvoj gospodarstva u RH,

–           kakvo rudarstvo je potrebno RH,

–           kako je rudarska djelatnost organizirana u državama Europske unije,

–           koji su institucijski okviri za rješavanje pitanja iz djelokruga rudarstva,

–           može li postojeća zakonska regulativa omogućiti kvalitetan odnos rudarstva i zaštite okoliša,

–           kakav odnos treba biti između lokacija rudarskih zahvata i prostorno-planske dokumentacije,

–           koji su pokazatelji za izradu Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama,

–           kakva su predviđanja gospodarenja mineralnim sirovinama u idućih trideset godina razvoja RH

–           koje su mjere i aktivnosti potrebne za provedbu zacrtane Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske.

Kao bitna sastavnica Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske izradit će se karta lokacija istražnih prostora mineralnih sirovina, eksploatacijskih polja mineralnih sirovina i potencijalnih ležišta mineralnih sirovina na topografskoj i geološkoj osnovi u prikladnom mjerilu i razvidnom formatu.

Glavni istraživač / voditelj: dr.sc. Slobodan Miko

 Željko Dedić,

Nikolina Ilijanić,

Nikola Gizdavec,

Boris Kruk,

Ljiljana Kruk,

Erli Kovačević Galović

Datum početka i kraja projekta: 02.12.2019.-01.12.2020.


 

Kategorija projekta: Gospodarstveni (tržišni) projekt


Ugovoreni iznos financiranja: 875.000,00 HRK


Status: Aktivan

Skip to content