Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE

Projekti EU fondova

SNAPSEE: Sustainable Aggregates Planning in South East Europe

Cilj projekta je bio osigurati održivu opskrbu kamenim agregatima što je važan izazov za gospodarstvo, te potencijalni utjecaj na okoliš i društvo uslijed njihove proizvodnje. SNAP-SEE projekt usmjeren je na razvoj i širenje alata za planiranje upravljanja kamenim agregatima u jugoistočnoj Europi (JIE). Temelji se na rezultatima projekta “Održivog gospodarenja kamenim agregatima “(SARMa – sustainable aggregates resource management).

Specifična svrha SNAP-SEE projekta bila je stvoriti i distribuirati Alate za planiranje agregata čija bi primjena trebala pomoći vlastima i dionicima u suradnji oko unaprjeđivanja postupaka planiranja i gospodarenja primarnim i sekundarnim agregatima u zemljama jugoistočne Europe.

SNAP-SEE Alati za planiranje agregata sastoje se od 4 priručnika koji su međusobno povezani i međusobno se podržavaju.

  1. Vizija najboljih praksi u planiranju agregata u jugoistočnoj Europi

Dokument “Najbolje prakse” predstavlja viziju prijelaza prema integriranom i razumljivom održivom planiranju u JI Europi. On uključuje rasprave o problemima kojima se treba posvetiti, međukorake koji se mogu napraviti prema još boljem održivom planiranju i pregled dijelova koje bi trebao sadržavati održivi plan.

  1. Kako izraditi održiv plan za agregate

Dokument “Kako“ predstavlja putokaz za planiranje, uključujući i rasprave o samom procesu planiranja i njegovim različitim koracima. Priloženi su i primjeri dobro napisanih modula planiranja koji utjelovljuju načela, pristupe i radnje potrebne za postizanje ciljeva Vizije koja je predstavljena u izvješću “Najbolje prakse”.

  1. Savjetovanje s dionicima u primjeni najboljih praksi u održivom planiranju agregata

Dokument “Savjetovanje” je priručnik koji, korak-po-korak, objašnjava kako planirati i provesti savjetovanja s dionicima kako bi se osiguralo da industrija, vlada, nevladine organizacije i civilno društvo mogu iznijeti svoje mišljenje i stavove te tako sudjelovati u procesu planiranja. Dostupni su i materijali za jačanje kapaciteta.

  1. Podaci i metodologije analize u planiranju agregata – potpora najboljim praksama u održivom planiranju agregata

Dokument “Podaci i metodologije” govori o različitim tipovima podataka koji daju osnovne pozadinske informacije u procesu planiranja. Dokument se bavi definicijom, značajem, dostupnosti, strukturom i potrebama za navedenim podacima. Predstavljaju se metode za potvrđivanje i analiziranje podataka, uključujući i pristupe prognoziranju potražnje.

 

U okviru SNAP-SEE projekta objavljena je završna publikacija o radu na samom projektu: Održivo planiranje agregata u jugoistočnoj Europi: SNAP-SEE projekt u jednom pogledu.

Jedna od aktivnosti SNAP-SEE projekta je bila i promocija tematike održivog planiranja agregata u jugoistočnoj Europi, koja se ostvarila kroz razne postere, biltene, te dva promocijska videa:

Video 1

Video 2

Web stranica projekta: http://snapsee.eu/

Glavni istraživač / voditelj: Dr.sc. Slobodan Miko

Željko Dedić

Erli Kovačević Galović

Boris Kruk

Datum početka i kraja projekta: 1.10.2012.-30.09.2014.


Kategorija projekta:  EU projekt, SEE Program


Ugovoreni iznos financiranja: 80.000,00 €


Status: Završen

Skip to content