Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Sm-Nd geochronology and petrologic investigation of sub-ophiolite metamorphic sole from the Dinarides (Krivaja-Konjuh, Ophiolite Complex, Bosnia and Herzegovina)

Geologia Croatica logo

Rezultati istraživanja međunarodnog tima znanstvenika s Texas Tech University, Lubbock, USA (Branimir Šegvić, Luka Badurina), HGI-a (Damir Slovenec), Geological Survey of Austria, Vienna, Austria (Ralf Schuster), Sveučilišta iz Tuzle, Bosna i Hercegovina (Elvir Babajić) i Sveučilišta iz Zagreba (Boško Lugović) rezultirali su objavljivanjem znanstvenog rada naslova „Sm-Nd geochronology and petrologic investigationof a sub-ophiolite metamorphic sole from the Dinarides (Krivaja-Konjuh Ophiolite Complex, Bosnia and Herzegovina) u časopisu Geologia Croatica“.

Istraživanja Krivaja-Konjuh ofiolitnog kompleksa u Bosni i Hrecegovini ukazuju da je Dinaridski segment Neotetisa tijekom srednje jure bio zahvaćen široko rasprostranjenom konzumacijom oceanske kore i s time povezanim subdukcijsko-akrecijsko-obdukcijskim procesima. Istražena metamorfna podloga zastupljena amfibolitima granulitnog facijesa, koja je ključna za razumijevanje dinamike inicijacije intraoceanske subdukcije, na temelju Sm-Nd geokronologije (≈ 162-160 ± 6-7 Ma) indicira najgornju srednjojursku strarost metamorfizma. Fazni teksturni odnosi ukazuju na vršni tlak ravnoteže metamorfizma i temperaturu od ~ 1 GPa, odnosno ~ 800 ° C. Indiciran je multifazni metamorfizam magmatskog protolita koji je doveo do rekristalizacije primarnog klinopiroksena i plagioklasa, epitaksijskog rasta amfibola i blastoze granata. Dinaridski segment Neotetisa brzo se razvio (unutar ~ 25 Ma) iz aktivnog grebena koji se širio kroz fazu intraoceanske subdukcije i lučnog magmatizma do ekshumacije sub-ofiolita i daljnje obdukcije duž pasivnog ruba Adrije na kraju jurske ere.

Rad je dostupan na poveznici: http://www.geologia-croatica.hr/index.php/GC/article/view/996

Skip to content