Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU

Osnovna geološka karta Republike Hrvatske 1:50.000 (OGK RH) – objavljeni listovi

Shema listova
Geološko-geografske cjeline

Sve karte u digitalnom obliku su besplatne za preuzimanje (kartu možete preuzeti klikom na određeni list karte). Informacije o cijeni i naručivanju tiskanih karata  možete saznati ovdje.

hr
Skip to content