Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Sarmatian biostratigraphy of a marginal sea in northern Croatia based on calcareous nannofossils

Produkt dugogodišnjih istraživanja i doktorske dizertacije Ines Galović objavljen je u prestižnom mikropaleontološkom časopisu Marine Micropaleontology (Q1): Sarmatian biostratigraphy of a marginal sea in northern Croatia based on calcareous nannofossils.

https://doi.org/10.1016/j.marmicro.2020.101928

Po prvi put je dana podjela i biostratigrafija sarmata na temelju kokolitoforida i razjašnjeno najdiskutabilnije kako regionalno razdoblje Paratetisa, tako i globalno, vezano za Atlantik-Mediteran i Indo-Pacifik za vrijeme prijelaza serevala u torton. U radu je napravljena baza za daljnja istraživanja u Paratetisu, kao i smjernice uzročno posljedičnih veza geodinamike i klimatskih te paleoceanografskih promjena, koje su uzrokovale restrikciju i prekid veza s Paratetisom zabilježene početkom panona, a ne sarmata, kao što se to dosad mislilo, što je sve utjecalo na učestalost i pojavljivanje index fosila karakterističnih za oceane i priobalna mora. Ovakva temeljna biostratigrafska istraživanja navedenog miocena poznata su i dana u svijetu za oceane (NN-Martini, 1971; CN-Okada i Bukry, 1980; CNM-Backman et al., 2017), Mediteran (MNN- Fornaciari et al., 1996; Raffi et al., 2003) i sada po prvi put i za Paratetis (PNN).

Skip to content