Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE

Projekti EU fondova

SARMA: Sustainable Aggregates Resource Management

Projekt ima dva osnovna cilja: (1) razvijanje zajedničkog/usklađenog pristupa održivom gospodarenju kamenim agregatima (tehničko-građevni kamen, te građevni šljunak i pijesak) na prostoru jugoistočne Europe (Southeast Europe-SEE), te (2) ostvarivanje održivog gospodarenja kamenim agregatima na prostoru SEE na temelju pravedne distribucije troškova i dobitaka pri proizvodnji kamenih agregata, upotrebe, odlaganja jalovine i recikliranja, potrošnje sirovina i energije te poboljšanje kvalitete življenja. Ovi ciljevi ostvarit će se putem koordinacije održivim gospodarenjem agregatima kao mineralnim sirovinama, povećanja razmjene iskustava (know-how), podupiranjem izgradnje kapaciteta (znanja) u poduzećima. Državnim i lokalnim institucijama, razvijanjem usklađene informacijske infrastrukture i razumijevanja o agregatima na temelju preporuka EU (usklađivanje sa strategijom EU o održivom upravljanju prirodnim resursima -Thematic Strategy on the Sustainable use of Natural Resources- http://scp.eionet.europa.eu/themes/resource_use), problemi i preporuke vezanih za eksploataciju u zaštićenim prostorima, potecijalni sekundarni izvori kamenih agregata, mogućnosti transnacionalne distribucije agregata. Aktivnosti tijekom izvedbe projekta definirane su tako da povezuju institucije, donositelja odluka, provoditelja politika i smjernica, ekonomski sektor, koncesionara, civilnog društva i nevladine udruge, a sve kroz organizaciju radionica i širenjem rezultata kroz publikacije i internet.

Rezultati projekta SARMa su uključivali:

Na lokalnoj razini: a) postupci za efikasniju exploataciju agregata u svrhu maksimalne kapitalizacije dobiti i ostvarivanje održivog ciklusa razvoja (života) kopa, b) upotreba i prihvaćanja najboljih tehnologija kod eksploatacije, c) problematika nelegalne eksploatacije i izrada baza (upotrebom satelistkih snimaka i ternskog obilaska), d) postupno povećanje upotrebe građevinskog otpada kao zamjenskog agregata.

Na regionalnoj/nacionalnoj razini: a) poboljšanje i usklađivanje zakona i pravilnika sa održivim gospodarenjem kao principom eksploatacije agregata, b) poticanje recikliranja kao principa djelovanja na regionalnoj razini, b) podizanje svijesti i prepoznatljivosti potrebe za održivim gospodarenjem agregatima na razini prostornih planova i ostalih aktera u procesu zaštite okoliša i/ili prirode, d) povećana promocija prema javnosti u smislu obavještavanja interesnih grupacija i promocija pozitivnih učinaka društveno odgovornog poslovanja, e) šira primjena GIS platformi kao podrška održivom gospodarenju mineralnim sirovinama, f) izrada regionalne baze podataka eksploatacijskih polja i infrastrukturne mreže transporta u svrhu praćenja toka agregata. 

Transnacionalna razina: a) povećanje razine znanja na temelju razmjene iskustava različitih partnera, b) veća koordinacija politika vezanih za održivo gospodarenje na prostoru zemalja SEE, c) efikasnije korištenje energije u transportu (i redukcija CO2), d) baza podataka o EP i koncesionarima povezana na zajedničku platformu.

Rezultati projekta imaju primjenu u širem području EU te će se iskustva, metode i postupci dalje širiti preko pisanih materijala i uputstava kao i monografskog izdanja te izgrađene informativne mreže (AIS). Interes za najboljim dostupnim praksama u gospodarenju mineralnim sirovinama dolazi od koncesionara, državne administracije i lokalne zajednica, a u svrhu povećanja efikasnosti države.

Web stranica projekta: http://www.sarmaproject.eu/

Glavni istraživač / voditelj: Dr.sc. Slobodan Miko

Željko Dedić

Erli Kovačević Galović

Boris Kruk

Datum početka i kraja projekta: 01.06.2009.-30.11.2011.

Kategorija projekta: EU projekt, SEE Program


Ugovoreni iznos financiranja: 80.000,00 €


Status: Završen

Skip to content