Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI

Salt pans as a new archaeological sea-level proxy: A test case from Dalmatia, Croatia

Uspješna suradnja znanstvenika iz HGI-a, Ozrena Hasana i Slobodan Mike sa kolegama sa Sveučilišta u Haifi (Izrael), Sveučilišta u Zadru, Sveučilišta Cornell (SAD), Sveučilišta u Padovi (Italija), Sveučilišta u Bologni (Italija) i Tehničkog veleučilišta u Zagrebu reultirala je objavom znanstvenog rada naziva „Salt pans as a new archaeological sea-level proxy: A test case from Dalmatia, Croatia“ u prestižnom časopisu Quaternary Science Reviews (IF: 3.803).

Rezultati provedenog multidisplinarnog istraživanja pokazuju da brojne danas potpljene solane na Hrvatskom dijelu jadranske koje datiraju od rimskih vremena do srednjeg vijeka mogu poslužiti kao indikatori promjena morske razine tijekom posljednjih dva milenija.

Rad je slobodno dostupan na poveznici: https://authors.elsevier.com/a/1c1je-4PRxnZz

Skip to content