Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA GEOLOGIJU I I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

safEarth – Transnational advanced management of land use risk through landslide suscepibility maps design (Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata podložnosti na klizanje)

Voditelj projekta: dr.sc. Vlatko Gulam

Akronim projekta: safEarth

ID projekta: HR-BA-ME59

Trajanje projekta: Lipanj, 2017 do studeni 2019. godine

Motivi

Klizišta kao veliki okolišni problem, dodatno naglašen u uvjetima sve intenzivnijih klimatskih promjena, predstavljaju okosnicu safEarth projekta. Iako brojna klizišta, kao i problemi vezani uz njih, ni u jednoj od partnerskih država nisu obuhvaćena prostorno planerskim zakonskim aktima. Sustavno praćenje navedene pojave na državnoj razini od strane geološke struke također izostaje.

Ciljevi

Sukladno tome glavni ciljevi safEarth projekta su razrada metodologije izrade karata podložnosti na klizanje, te izrada strategije implementacije razrađenih metodologija definiranja prostornog rizika od klizišta u zakone o prostornom planiranju.

Druga prioritetna os programa (Protecting the environment and nature, improving risk prevention and promoting sustainable energy and energy efficiency), a posebno specifični cilj 2.1 (To promote and improve environment and nature protection and management systems for risk prevention) prepoznaju potrebu poboljšanja očuvanja okoliša i sustava prevencije od prirodnih katastrofa.

Sve izneseno upućuje na jaku vezu između glavnih ciljeva safEarth projekta i Interreg IPA prekograničnog programa (Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020). Hrvatski geološki institut (kao vodeći partner) je prepoznao priliku da svoje i partnerske intelektualne kapacitete usmjeri u razradu metodologije prostornog definiranja rizika od pojave klizišta, te na taj način doprinese poboljšanju sustava prevencije od prirodnih katastrofa.

Partneri 

safEarth projektni partneri redom dolaze iz centara geološke izvrsnosti jugoistočne Europe (Hrvatski geološki institut, Zavod za geološka istraživanja Crne Gore te Rudarsko geološko građevinski fakultet – Tuzla), a stručnjaci navedenih centara posjeduju znanje i iskustvo potrebno za dosezanje glavnih ciljeva projekta. Suradnjom, razmjenom iskustava te prihvaćanjem dobrih europskih praksa vezanih za upravljanje okolišem ne samo da će se poboljšati stručni potencijali partnerskih institucija, već je realno za očekivati i poboljšanje njihovih znanstveno-istraživačkih kapaciteta.

Razvojna agencija Žepče je, kao ambiciozna i u pogledu EU projekata iskusna institucija, prepoznata kao partner koji će rezultate safEarth projekta lako implementirati u poboljšanje životne sredine stanovništva općine Žepče, teško pogođene katastrofalnim pojavama klizišta 2014. godine.

Budući planovi

Odabrana pilot područja projekta safEarth se nalaze na terenima koji zbog geološke građa uvjetuju nastanak klizišta. Velike dijelove partnerskih država (generalno govoreći južno od transverzale Karlovac – Sarajevo) pokrivaju tereni koji svojom geološkom građom uvjetuju pojavu odrona s ponešto različitim mehanizmima nastanka (južni dijelovi RH i BiH). Stoga metodologija definiranja prostornog rizika od pojavljivanja klizišta razrađena u okviru safEarth projekta neće biti primjenjiva na terene označene velikim rizikom od pojave odrona. Razrada metodologije definiranja prostornog rizika od pojave odrona svakako mora biti predmet prijava na buduće slične EU programe. Razmjena iskustava će i na ovim područjima biti ključ uspješnoj realizaciji projekata.

Zajednička fotografija sudionika prve radionice safEarth projekta (3.-7.07.2017., Ribnik, Hrvatska)

Skip to content