Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE

Gospodarstveni (tržišni)  projekti

Rudarsko-geološka studija Bjelovarsko-bilogorske županije

Rudarsko-geološke (RG) studije izrađuju se sukladno važećem Pravilniku o sadržaju i načinu izrade rudarsko-geoloških studija (NN 142/13). Osnovni cilj izrada Rudarsko-geoloških (RG) studija je usmjeriti istražne radove i eksploataciju mineralnih sirovina, kao i utvrditi geološku potencijalnost različitih mineralnih sirovina prema odredbama za provođenje prostornih planova županija. Također cilj RG studija je definiranje prostora na kojima je moguće istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina, a služi kao podloga za izradu prostornih planova županija u dijelu koji se bavi gospodarenjem mineralnim sirovinama.

Zavod za mineralne sirovine rudarsko-geološke studije provodi u suradnji s jedinicama lokalne uprave i Ministarstvom nadležnim za rudarstvo (https://www.mingo.hr/page/kategorija/rudarstvo), koje prikuplja podatke o eksploatacijskim poljima i istražnim prostorima mineralnih sirovina osim ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ustrojava Jedinstveni informacijski sustav mineralnih sirovina Republike Hrvatske.

Rudarsko-geološku studiju (RG)  je svaka županija obvezna izraditi prema Zakonu o rudarstvu (NN 56/13 i NN 14/14) koji se odnosi na definiranje mineralnih sirovina. Zavod za mineralne sirovine izradio je 13 Rudarsko-geoloških studija u sljedećim županijama: Splitsko-dalmatinska županija (2006), Šibensko-kninska županija (2006), Međimurska županija (2006), Varaždinska županija (2007 i 2016), Dubrovačko-neretvanska županija (2009), Virovitičko-podravska županija (2009), Požeško-slavonska županija (2009), Zagrebačka županija (2009), Primorsko-goranska županija (2012), Istarska županija (2013), Krapinsko-zagorska županija (2013), Koprivničko-križevačka županija (2015) i Sisačko-moslavačka županija (2016).

Glavni istraživač / voditelj:

dr.sc. Željko Dedić

Nikola Gizdavec, dipl.ing.geol.

Slobodan Miko,

Boris Kruk,

Ljiljana Kruk,

Nikola Gizdavec,

Erli Kovačević Galović,

Datum početka i kraja projekta: 30.08.2018.-30.05.2019.

 

Kategorija projekta: Gospodarstveni projekt (Bjelovarsko-bilogorska županija)

Ugovoreni iznos financiranja: 198.000,00 kn

Status: Završen

Skip to content