Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA HIDROGEOLOGIJU I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

GeoERA – RESOURCE: Resources of groundwater harmonized at cross-border and pan- European scale

Voditelj projekta: dr.sc. Andrej Stroj

Iako države članice EU-a imaju sveobuhvatan pregled resursa podzemne vode na svojem teritoriju, te su odredile tijela podzemne vode za Okvirnu direktivu o vodama EU-a, sveobuhvatan pregled svih slatkih podzemnih voda za razvoj i procjenu politika u Europi nije dostupan. Prijedlog projekta RESOURCE ima za cilj pokazati potencijale usklađivanja podataka o europskim zalihama podzemnih voda putem prekograničnih projekata, harmoniziranim pristupom karakterizacije krških vodonosnika te kroz paneuropski informacijski sustav u kojem su prikupljeni i integrirani dostupni podaci za izradu karte zaliha slatkih podzemnih voda u Europi. Rezultati projekta RESOURCE razviti će dobru praksu pružanja usklađenih prekograničnih podataka za procjenu 3D strukture vodonosnika, raspoloživih količina vode, izdašnosti i kvalitete zaliha. Usklađivanje hidrogeoloških podataka preduvjet je svakog prekograničnog upravljanja podzemnim vodama. U rad će biti uključen niz regionalnih i nacionalnih dionika kako bi se osigurala interakcija s vlastima koje upravljaju i štite zalihe podzemne vode, kao i s krajnjim korisnicima. Ovakvim pristupom maksimalizira se širenje i lak pristup rezultatima kroz suradnju s projektom GeoERA informacijske platforme, dajući prednost informativnim proizvodima koji su najkorisniji za društvo. Informacije koje će se isporučiti poslužit će kao prvi primjer informacija koje će biti dostupne u Geološkoj službi za Europu.

Skip to content