Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA HIDROGEOLOGIJU I INŽENJERSKU GEOLOGIJU

GeoERA – RESOURCE: Resources of groundwater harmonized at cross-border and pan- European scale

U okviru GeoERA istraživačkog programa (H2020 ERA-NET Cofund Action), u koji su uključene 33 nacionalne i 15 regionalnih europskih geoloških službi (GeoERA consortium), Hrvatski geološki institut sudjeluje u provedbi više projekata. U okviru GeoERA teme istraživanja podzemnih voda RESOURCE projekt jedan je od njih. Ukupan proračun projekta je 2.465.654 € od kojih 1.733.355 € financiraju projektni partneri, a EU financira 732.299 €.

Iako države članice EU-a imaju sveobuhvatan pregled resursa podzemne vode na svojem teritoriju, te su odredile tijela podzemne vode za Okvirnu direktivu o vodama EU-a, sveobuhvatan pregled svih slatkih podzemnih voda za razvoj i procjenu politika u Europi nije dostupan. Prijedlog projekta RESOURCE ima za cilj pokazati potencijale usklađivanja podataka o europskim zalihama podzemnih voda putem prekograničnih projekata, harmoniziranim pristupom karakterizacije krških vodonosnika te kroz paneuropski informacijski sustav u kojem su prikupljeni i integrirani dostupni podaci za izradu karte zaliha slatkih podzemnih voda u Europi. Rezultati projekta RESOURCE razviti će dobru praksu pružanja usklađenih prekograničnih podataka za procjenu 3D strukture vodonosnika, raspoloživih količina vode, izdašnosti i kvalitete zaliha. Usklađivanje hidrogeoloških podataka preduvjet je svakog prekograničnog upravljanja podzemnim vodama. U rad će biti uključen niz regionalnih i nacionalnih dionika kako bi se osigurala interakcija s vlastima koje upravljaju i štite zalihe podzemne vode, kao i s krajnjim korisnicima. Ovakvim pristupom maksimalizira se širenje i lak pristup rezultatima kroz suradnju s projektom GeoERA informacijske platforme, dajući prednost informativnim proizvodima koji su najkorisniji za društvo. Informacije koje će se isporučiti poslužit će kao prvi primjer informacija koje će biti dostupne u Geološkoj službi za Europu.

Web stranica projekta: https://geoera.eu/projects/resource9/

Voditelj u HGI: dr.sc. Andrej Stroj

Tihomir Frangen

Maja Briški

Željka Brkić

Mladen Kuhta

Ozren Larva

Josip Terzić

Datum početka i kraja projekta: 01.07.2018.-31.12.2021.

 

Kategorija projekta: H2020 ERA-NET

 

Ugovoreni iznos financiranja HGI:  55,500.00 € (70.3% HGI, 29.7% EU).

Projekt je dijelom financiran iz EU Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 731166

 

Status: Aktivan

Skip to content