Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE I MARINSKU GEOLOGIJU

Projekti EU fondova

RESEERVE: „Potencijal mineralnih sirovina istočne i jugo-istočne Europe“ („Mineral potential of the ESEE region“ )

 

Hrvatski geološki institut sudjeluje kao projektni partner u projektima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT). Zavod za mineralne sirovine uključen je u temu „mineralnih sirovina“ i sudjeluje u projektu RESEERVE: „Potencijal mineralnih sirovina istočne i jugo-istočne Europe“.

RESEERVE je RIS KAVA projekt Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT RM) za kartiranje mineralnih sirovina u 6 država istočne i jugoistočne Europe (ESEE – Eastern and South-Eastern Europe), koje dosad nisu bile uključene u postojeće baze podataka mineralnih sirovina Europe. Prema tome, glavni zadatak projekta bilo je stvoriti registar mineralnih sirovina zapadnog Balkana za primarne i sekundarne mineralne sirovine.

Glavni voditelj projekta je Geološki zavod Slovenije iz Ljubljane, a konzorcij se sastoji od 14 partnera iz 12 zemalja iz područja istraživanja, obrazovanja i gospodarstva; od toga je 8 partnera iz EU, dok je 6 iz kandidata i potencijalnih kandidata za pristupanje Europskoj uniji. Unutar konzorcija, 10 partnera je iz IJI regije (RIS partnera). Projektni partneri iz Hrvatske su Hrvatski geološki institut i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  

Cilj projekta RESEERVE je prikupljanje podataka o mineralnim sirovinama u državama zapadnog Balkana odnosno istočne i jugoistočne Europe, koje uključuju Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju. Navedene države donedavno nisu bile uključene u postojeće podatkovne platforme za mineralne sirovine, stoga je cilj projekta stvaranje jedinstvenog registra za primarne i sekundarne mineralne sirovine država zapadnog Balkana. Registar će omogućiti integraciju regije u paneuropsku informacijsku mrežu o mineralnim sirovinama i približiti je zajedničkom tržištu mineralnih sirovina. Neki odabrani podaci prikupljeni su u „Europskoj platformi podataka o mineralnim sirovinama (European Minerals Knowledge Data Platform – EU-MKDP)“ razvijenoj u okviru projekta „Minerals4EU“. Ti podaci su dostupni na Europskoj platformi za infrastrukturu geoloških podataka te se neprestano ažuriraju.

Registar mineralnih sirovina zapadnog Balkana objavljen je početkom 2021. godine (https://reseerve.eu/results). U njemu su zasebno prikazane primarne i sekundarne mineralne sirovine istočne i jugoistočne Europe u tabličnom i grafičkom obliku.

Registar primarnih mineralnih sirovina zapadnog Balkana odnosi se na mineralna ležišta i mineralna bogatstva u državama zapadnog Balkana susjednim Europskoj uniji. Bavi se jednim od glavnih izazova Inicijative za mineralne sirovine (RMI-Raw Materials Initiative, II. Stup) – poticanjem održive opskrbe sirovinama unutar Europske unije. Registar mineralnih sirovina promiče uspostavljanje zapadnobalkanske zajednice za mineralne sirovine i ubrzava njihovo istraživanje. Ove će akcije približiti zajednicu EIT RM-a regiji koja još uvijek nije uključena i omogućiti integraciju zapadnog Balkana u paneuropsko tržište mineralnim sirovinama. Prema potrebama Europske unije za mineralnim sirovinama i njenim strateškim težnjama, metali, industrijski minerali i stijene su integrirani u zajednički skup podataka, s posebnim naglaskom na kritične mineralne sirovine (CRM – critical raw materials).

Registar primarnih mineralnih sirovina sadrži podatke o aktivnim te napuštenim i zatvorenim eksploatacijskim poljima (rudnicima i površinskim kopovima) koji su zanimljivi za buduća istraživanja i eksploataciju. Registar sekundarnih mineralnih sirovina sadrži podatke o područjima rudnog i metalurškog otpada u državama IJI Europe, koji služi kao baza podataka za ovaj dio Europe za poboljšanje njihove dostupnosti.

Ukupno 473 lokacije primarnih mineralnih sirovina IJI Europe uklopljene su u kartu Europske infrastrukture geoloških podataka (EGDI – European Geological Data Infrastructure) vezanu za mineralne sirovine. EGDI je platforma prostornih podataka udruženja Europskih geoloških službi (EGS), koja omogućuje i pruža pristup paneuropskim i nacionalnim geološkim bazama podataka i usluga svih geoloških službi Europe. Uneseni podaci o primarnim minerlanim siroivnama mogu se pregledavati i pretraživati prema mjestu, državi, glavnom mineralu, veličini ležišta itd.

Registar primarnih i sekundarnih sirovina IJI Europe može se pregledavati na mrežnoj stranici projekta RESEERVE te na mrežnoj stranici EGDI-a vezanoj za pojave mineralnih sirovina u Europi:

https://reseerve.eu/results/west-balkan-mineral-register-of-primary-raw-materials

http://www.europe-geology.eu/mineral-resources/mineral-resources-map/reseerve/

Web stranica projekta:

https://reseerve.eu/

Glavni istraživač / voditelj: dr.sc. Slobodan Miko

Željko Dedić

Boris Kruk

Erli Kovačević Galović

Nikola Gizdavec

Datum početka i kraja projekta: 01.04.2018.-30.06.2021.

 

Kategorija projekta: EU projekt, EIT Raw Materials


Ugovoreni iznos financiranja: 92.250,00 €


Status: Aktivan

hr
Skip to content