Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

Hrvatski geološki institut

ZAVOD ZA MINERALNE SIROVINE

Projekti EU fondova

RESEERVE: Mineral potential of the Eastern and South-Eastern Europe region

Hrvatski geološki institut sudjeluje kao projektni partner (prešli iz inicijalnog podugovornog partnerstva) u projektima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), te je Zavod za mineralne sirovine uključen u temu „mineralnih sirovina“ i sudjeluje u sljedećim projektima: 1) RESEERVE: Mineral potential of the ESEE region, voditelj Geološki Zavod Slovenije (GeoSZ); 2) REEBAUX: Prospects of REE recovery from bauxite and bauxite residue in the ESEE region, voditelj UNIZG-PMF. Voditelji projekata iz HGI-a su dr. S. Miko i dr. Ž. Dedić, dok financijska izvješća koordinira M. Žic.

RESEERVE projekt prikuplja podatke o mineralnim sirovinama iz zemalja Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije (ESEE regija) koje trenutno nisu uključene u postojeće EU platforme o mineralnim sirovinama. Podaci o primarnim i sekundarnim mineralnim sirovinama tijekom 2019. god. su uneseni u registar mineralnih sirovina zapadnog Balkana, a tijekom 2020. god. predviđena je optimalizacija prikupljenih podataka. Tijekom 2019. djelatnici su sudjelovali na radnim sastancima u Ljubljani, Sarajevu i Dubrovniku, te edukaciji vezanoj za UNFC klasifikaciju mineralnih sirovina (Geneva). U Dubrovniku su dr. S. Miko i dr. Ž. Dedić u sklopu Škole rudarstva za istočnu i jugoistočnu Europu (DIM ESEE) predstavili Mineralni potencijal Hrvatske i SWOT analizu mineralnih sirovina. Cilj projekta je da registar mineralnih sirovina bude polazna točka za interiranje regije u paneuropsku mrežu za istraživanje mineralnih sirovina te približavanje zajedničkom EU tržištu.

RESEERVE is a RIS KAVA project, mapping the mineral sources of the six ESEE countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia, Montenegro and FYRO Macedonia, currently not included in the existing data platforms. The main project outcome is the creation of the West Balkan Mineral Register for primary and secondary mineral resources. The register will be a starting point to integrate the region into pan-European Minerals Intelligence Network and bring it closer to the common minerals market.

Web stranica projekta: https://eitrawmaterials.eu/project/reseerve/

https://reseerve.eu/

Glavni istraživač / voditelj: dr.sc. Slobodan Miko

Željko Dedić

Boris Kruk

Erli Kovačević Galović

Nikola Gizdavec

Datum početka i kraja projekta: 01.04.2018.-30.06.2021.

 

Kategorija projekta: EU projekt, EIT Raw Materials


Ugovoreni iznos financiranja: 92.250,00 €


Status: Aktivan

Skip to content